Kraje budou mít i nadále možnost získat dotaci

16.03.2016 09:25

Stát bude i nadále částečně financovat regionální železniční dopravu. Rozhodla o tom vláda, když podpořila návrh ministerstva dopravy vzniklý na základě kompromisu s kraji. „Česká republika má jednu z nejlepších a nejkvalitnějších veřejných doprav v Evropě a je třeba, abychom ji zabezpečili. Proto jsme se s kraji dohodli, že budeme dále pokračovat ve státní podpoře této dopravy,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.

V minulém týdnu proběhlo společné jednání s předsedou vlády a zástupci krajů, na základě kterého bylo dosaženo kompromisu na konečné variantě státního spolufinancování. Celková výše spolufinancování ze státního rozpočtu se navýší o neposkytované inflační navýšení v letech 2011-2013, na téměř 2,9 miliardy Kč. Podíl státního příspěvku by u všech krajů činil 30,5 procenta. Určitá odchylka zde bude pro Královéhradecký kraj, který bude sjednocením poměru dotace oproti současnému stavu nejvíce znevýhodněn. Návrh proto počítá s mimořádným navýšením dotace pro tento kraj po dobu pěti let s jejím postupným snižováním.

Podmínka provozu šesti vlaků denně se snížila na čtyři

„V původně předloženém materiálu bylo navrženo, aby podmínkou pro použití prostředků bylo provozování drážní dopravy alespoň ve všech pracovních dnech v rozsahu šesti párů spojů denně, na základě diskusí s kraji byla však podmínka snížena na čtyři páry spojů ve všech pracovních dnech. Ministerstvo dopravy zároveň do 30. června tohoto roku předloží vládě ke schválení návrh právního zajištění tohoto spolufinancování,“ vysvětlil dále ministr. Peníze na spolufinancování krajské železnice posílá stát krajům prostřednictvím ministerstva dopravy od roku 2010 na základě takzvaného železničního memoranda. Na dobu deseti let ministerstvo slíbilo krajům každoroční účelovou dotaci 2,6 miliardy Kč navýšenou o inflaci.

Existují ale výrazné rozdíly ve státních dotacích pro jednotlivé kraje. Největší podíl státních peněz k vlastním financím dostal podle ministerského šetření v roce 2014 Královéhradecký kraj. Ke svým 367 milionům Kč od ministerstva dopravy dostal více než 270 milionů Kč. Zatímco poměr státních dotací k vlastním vynaloženým penězům v Královéhradeckém kraji dosáhl více než 41 procent, v nejslabším Karlovarském kraji to byla pětina vynaložených prostředků. Rozdíly podle ministerstva vznikly v roce 2009, kdy se řešilo memorandum s kraji s cílem financovat tehdejší ztrátovost regionální dopravy.

Zdroj: Doprava