Kvůli přepravě uhlí na východ Čech chystá Správa železnic lepší trať na Mostecku

29.09.2020 18:34

Předpokládaný konec těžby hnědého uhlí v lomu ČSA bude mít vliv i na Správu železnic. Ta začíná s přípravami úprav trati z Obrnic do Počerad. Desetikilometrový úsek projde modernizací, aby na něj mohly těžší vlaky.

Správa železnic už začala hledat projektanta, který připraví takzvané zvýšení předchodnosti. To v praxi znamená, že bude možné jezdit po trati s ještě těžšími vozy než dosud. Odhadovaná cena na zpracování projektu je 29 milionů korun, celkové předpokládané náklady na stavbu zatím Správa železnic nezveřejnila.

Podle mluvčího Správy železnic Marka Illiaše je důvodem akce předpokládané omezení a následné ukončení těžby hnědého uhlí na lomu ČSA společnosti Severní energetická. „Přeprava energetického uhlí v následných letech se bude realizovat do Elektrárny Chvaletice a Elektrárny Opatovice z dolů Vršanské uhelné. Napojení vleček Vršanské uhelné je ve stanici Počerady a Březno u Chomutova,“ vysvětlil Illiaš.

Objemy přeprav do Opatovic a Chvaletic mohou dosahovat až 7 milionů tun ročně. „Pro zajištění předpokládaného objemu přeprav je nutné využít maximální kapacitu vozů včetně jejich únosnosti,“ vysvětlil Illiaš. To je podle něj možné jen za předpokladu, že dojde ke splnění traťové třídy zatížení na D4 (22,5/8 t). Dnes je v omezujících úsecích traťová třída zatížení pouze C3 (20/7,2 t).

 

Zdroj: Doprava