Lepší železnici z Chebu do Německa chtějí české i bavorské obce

01.04.2014 12:04

Když Bavoři na přelomu 70. a 80. let 19. století postupně postavili trať z Norimberku na severovýchod, její konečná byla v Chebu. Postupně ale úsek Ředvice – Cheb získal charakter pouhé odbočky z významné vnitrostátní německé trati Norimberk – Hof – Drážďany. A tak zatímco elektrizaci této sasko-francké magistrály správce německých kolejí společnost DB Netz připravuje, u chebské trati s ničím takovým nepočítá. To se ale nelíbí obcím ani na jedné straně hranic. "Už v roce 1995 byla uzavřena dohoda mezi Českou republikou a Německem o elektrifikaci této trati. Zájmové sdružení chce připravit argumenty pro její napojení přes Cheb. Chceme zdůraznit přeshraniční spolupráci," poukázal Günter Finzel z baroutské radnice.

Již dříve podpořil modernizaci tratě, která vede přes hraniční přechod Cheb/Schirnding, Karlovarský kraj. V představách krajského vedení by potom mohly z Prahy do Norimberku jezdit přímé spoje Pendolino, ale význam Chebu by vzrostl také díky silnější nákladní dopravě. "Pro karlovarský region je důležité, aby bylo napojení pro těžkou dálkovou nákladní dopravu," zdůraznil náměstek hejtmana Petr Navrátil (ČSSD). Chebský starosta Pavel Vanoušek (ČSSD) upozornil, že se rozhodnout musí především německá strana, v Česku by elektrizace trati na hranice znamenala pouze drobné prodloužení stávající sítě. "V české straně je trať elektrifikovaná až do Chebu a chybí jen malý úsek na hranice. I ten je ale naprojektovaný, ale byl odložen kvůli tomu, jak bude elektrifikace postupovat na německé straně," podotkl starosta.

Podle Vanouška Cheb připravuje spolupráci s metropolitním regionem Norimberk. Chystá se studie, která má shrnout oblasti možné spolupráce. Rychlé osobní i nákladní spojení po železnici by spolupráci velmi pomohlo.

Mezistátní dálková doprava v Chebu oslaví právě letos smutné výročí. Koncem roku 2004 tudy projel poslední přímý denní vlak Praha–Cheb–Norimberk, který ukončil dlouhou železniční historii, která se k této trase vázala. I za nejtužšího komunismu tudy jezdil Západní expres, který spojoval Prahu a Paříž a pro mnoho Čechoslováků představoval závan svobody. Po roce 1993 jezdil tento vlak jako EC Karlštejn do Dortmundu, později už jenom do Norimberku. Po zrušení denního vlaku do Norimberku ještě dva roky jezdil přes Cheb noční rychlík Praha – Frankfurt, ten však později začal jezdit přes Drážďany. Ukončení provozu denních a posléze i nočních dálkových mezistátních vlaků přes Cheb zdůvodnily ČD tehdy počínající rekonstrukcí trati z Plzně. Ta sice už skončila, ale přesto všechny vlaky od Prahy jezdí jen do Chebu, popř. Františkových Lázní. Přímé spojení Prahy a Plzně s Bavorskem zajišťují denně čtyři páry expresů, které ale jezdí přes Domažlice do Mnichova. Přes Domažlice jezdily do roku 2012 i vlaky Praha – Norimberk, ty však již nadobro zanikly.

Zdroj: E 15