Letní provoz na úzkokolejkách v ohrožení

23.05.2024 16:10

Představy o červnovém zahájení provozu na jindřichohradeckých úzkokolejkách berou za své. Drážní úřad aktuálně přerušil řízení o vydání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy, což je nezbytná podmínka k obnovení provozu. Ten skončil po vyhlášení insolvence Jindřichohradeckých místních drah (JHMD) v říjnu 2022. JHMD žádají o osvědčení skrze svou dceru Správa úzkokolejných drah.

„Z předložených dokladů však vyplynulo, že žádost má nedostatky týkající se požadavků kladených na systém bezpečnosti dle evropských nařízení. Nedostatky jsou podstatného charakteru. Pokud žadatel do 90 dnů nedostatky neodstraní, bude řízení zastaveno. Proti usnesení je možné se do 15 dnů odvolat,“ uvedla dnes mluvčí DÚ Pavlína Straková.

Posuzovány byly například předpisy o provozování dráhy a organizování drážní dopravy, technologie řešení mimořádných událostí, odpovědnost a činnosti na rozhraní mezi provozovatelem dráhy a dopravcem, systém bezpečnosti nebo doložení platných prohlídek a revizí pevných elektrických zařízení.

Zdroj: dp