Lokomotivy Siemens rozšiřují své působení

19.07.2014 08:35

 – Rakouská společnost European Locomotive Leasing GmbH (ELL) uzavřela se společností Siemens rámcovou smlouvu na dodávku až 50 lokomotiv Vectron. Tato společnost nově působí na evropském trhu v oblasti pronájmu moderních lokomotiv. Objednané lokomotivy Vectron mohou být nasazeny v Německu, Rakousku, Polsku, Maďarsku, na Slovensku a v České republice.

Kromě národních zabezpečovačů jsou vybaveny také ETCS v souladu s požadavky evropských směrnic. První lokomotivy byly v nedávné době předány zákazníkovi a další budou následovat v období do roku 2016. Dalších 20 lokomotiv Vectron si objednala společnost Mitsui Rail Capital Europe B. V. (MRCE), která se zabývá pronájmem moderních lokomotiv. Budou vybaveny jak pro nákladní, tak i pro rychlou osobní dopravu. První lokomotiva z továrny v Mnichově-Allachu již byla předána MRCE. Díky této nové objednávce zvětší MRCE vozový park celkem na 35 lokomotiv Vectron.

Objednané lokomotivy jsou určeny k mezinárodní dopravě mezi Německem a Rakouskem, případně mezi Německem, Rakouskem a Maďarskem. Kromě příslušných národních vlakových zabezpečovačů jsou všechny lokomotivy vybaveny také evropským vlakovým zabezpečovacím systémem ETCS. Maximální výkon lokomotiv činí 6 400 kW, maximální rychlost pak 200 km/h. Díky své stavebnicové koncepci je v budoucnu nožné tyto lokomotivy snadno dovybavit dalšími zabezpečovacími zařízeními, a rozšířit tak jejich provoz do dalších evropských zemí, či je dokonce možné doplnit komponenty pro stejnosměrný napájecí systém a akční rádius lokomotiv rozšířit i o země využívající tento napájecí systém.

Letos v červenci udělil Norský drážní úřad (SJT) střídavé verzi lokomotiv Vectron schválení pro provoz na norských tratích. Tyto lokomotivy z produkce Siemens jsou přizpůsobené pro střídavý napěťový systém 15 / 25 kV, mají výkon 6 400 kW a dosahují maximální rychlosti 200 km/h. Po zdárném schvalovacím procesu byly hned dvě lokomotivy Vectron nasazeny společností CargoNet v nákladní dopravě na trati mezi Oslem a Bergenem.

Čtyřsystémové lokomotivy Siemens ES64F4 – varianta M jsou dlouhodobě provozovány na mnoha evropských tratích. Po úspěšně realizovaném zkušebním provozu na Slovensku se nově připojují také slovenské tratě. Tuto variantu moderní a výkonné lokomotivy mohou dopravci využít kromě Slovenska také v Německu, Rakousku, Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku a ve Slovinsku. Jednou lokomotivou je tak možné dopravovat vlaky téměř přes celý evropský kontinent. Přeshraniční provoz bez nutnosti výměny lokomotiv na hranicích je díky tomu hospodárnější a rychlejší.

Zdroj: Doprava