Loni téměř o 50 % ubylo v Praze srážek tramvají s chodci, žádná neskončila smrtí

12.01.2021 12:37

V téměř všech sledovaných ukazatelích srážek tramvají s chodci došlo loni v Praze k výraznému meziročnímu zlepšení. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) za loňský rok eviduje celkem 47 případů, což je pokles bezmála o 50 %. Naprostá většina skončila s lehkými zraněními chodců, pouze 3 s těžkými. Další pozitivní zprávou je, že loni poprvé za uplynulých 15 let ani jedna srážka s tramvají neskončila smrtí chodce. Přispěly k tomu dlouhodobá společná kampaň „Neskákej mi pod kola!“, pozornost řidičů DPP a v neposlední řadě také důsledky pandemie covid-19, tj. menší mobilita obyvatel, pokles cestujících v MHD a nižší počet turistů v Praze.

DPP srážky tramvají s chodci detailně sleduje již 15 let. Dlouhodobě se ukazuje, že děti jsou pozornější a obezřetnější, než dospělí. U dospělých pak v ukázněnosti ženy jednoznačně předčí muže. Ze všech 47 loňských srážek tramvají s chodci se pouze na 3 podílely děti, ale na 44 dospělí, přičemž převážnou většinu všech nehod, téměř 62 %, zapříčinili muži. O téměř 10 procentních bodů více než v roce 2019. Muži mají za loňský rok na kontě 29 případů, ženy o téměř polovinu méně, pouze 15. Navíc ženy loni zaznamenaly největší zlepšení v počtu srážek s tramvajemi, bylo jich o téměř 60 % méně než v roce 2019.

Zdroj: Doprava