Má to smysl, kalamita to potvrdila, obhajuje SŽDC kácení u tratí

04.12.2014 11:44

Letošní intenzivnější kácení stromů kolem vlakových tratí se vyplatilo, tvrdí Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Podle ní byly díky tomu následky ledovkové kalamity menší. Správa se kvůli kácení dostala do sporu s Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP), která jí za nepovolené kácení hrozila pokutou. A údajně nadměrné zásahy do porostu podél kolejí kritizovalo i ekologické sdružení Arnika.

„Ukazuje se, že správce infrastruktury ví, proč to dělá,“ uvedl mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský. 

Jako důkaz zmínil třeba spadané stromy a větve, které způsobily problémy v Jihomoravském kraji – na místech, kde správa kácet nemohla.

Stojíme zcela zbytečně kvůli tomu, že jsme nebyli schopní se dohodnout, jestli ty větve jsou opravdu nebezpečné, nebo potřebujeme nějaké povolení,“ poznamenal Ptačinský. 

Obě strany – správce železnice i inspekce – se opírají o legislativu. SŽDC se řídí zákonem o drahách, podle kterého má povinnost zajišťovat bezpečnost na trati, jenže způsob, jakým ho správa pojímá, naráží podle ČIŽP zase na zákon o ochraně přírody a krajiny. Podle inspekce SŽDC postupuje, jako by se na ni zákon o ochraně přírody nevztahoval, a kácí stromy bez povolení. 

Mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková uvedla, že se resort snaží situaci řešit. 

„Snažíme se se SŽDC dohodnout a vyjít jim vstříc ve smyslu snížení administrativy a zjednodušení postupu, kdy správa nebude muset získávat povolení, ale bude kácení ohlašovat předem a uvádět důvod,“ řekla Roubíčková. 

Po řešení, které by měla přinést přesnější pravidla, volá i ekologický spolek Arnika, který kácení stromů také kritizoval. V tiskové zprávě, kterou zveřejnil na svém webu, píše, že sice považuje za nebytné, aby SŽDC zajistila bezpečnost na trati, ale zároveň upozorňuje na metodický pokyn SŽDC, který prý umožňuje kácení i takových stromů, které trať neohrožují. 

„U některých tratí požaduje kácet až 80 metrů daleko od kolejnice,“ uvedl v rozhovoru pro Radiožurnál mluvčí spolku Vratislav Vozník.