Měl být koridor hotový vloni

17.03.2016 18:47

– Nejvyšší kontrolní úřad prověřil přípravu a realizaci stavby železničních koridorů i jejich financování. V kontrolním závěru konstatoval, že podle původního rozhodnutí vlády ČR v letech 2001 a 2002 měly být dokončené do roku 2010. Jedním z cílů modernizace bylo zkrácení jízdních dob zvýšením traťových rychlostí v osobní dopravě až na 160 km/hod a v nákladní dopravě až na 120 km/hod.

            Největší průtahy provázejí přípravu projektů. Od zpracování první projektové dokumentace do získání stavebního povolení uplynulo průměrně 6 let, u 12 z 37 staveb ještě více. „Přípravu staveb prodlužovaly především nevyřešené výkupy pozemků a problémy při získání územních rozhodnutí nebo stavebních povolení. Tuto dobu prodlužovaly také změny v koncepci a v technickém řešení některých staveb ze strany Správy železniční dopravní cesty,“ konstatovali kontroloři.

            Modernizace trati Votice – Sudoměřice měla být podle předpokladů z roku 2011 realizovaná v letech 2012 až 2015 s náklady necelých šest miliard korun. Z důvodu nesouhlasu dotčených obcí se změnou zastávky Mezno se ukončení územního řízení prodloužilo do roku 2012. Jednalo se o její budoucí postavení o necelý půl kilometr severněji od stávající, blíže k obci Mezno. V době kontroly však nebyl z důvodu problémů s majetkoprávním vypořádáním pozemků ještě zpracovaný projekt stavby. SŽDC předpokládala realizaci stavby v letech 2016 až 2020.

            Podle aktualizovaného modelu financování z loňského roku má být stavba ukončená v roce 2019. Práce na přípravě staveniště spojené s budováním příjezdových cest pro těžkou techniku a vyřezávání dřevin v nazdickém zářezu, který bude pro rozšířený pro druhou traťovou kolej, začnou v létě.

            Pro modernizaci trati Sudoměřice – Tábor, která bude dokončená letos na jaře, byla zpracovaná přípravná dokumentace v roce 2003.

            V roce 2006 byla z důvodu upřesňování počtu potřebných objektů dvakrát aktualizovaná a schválená až v květnu 2009. Ještě před tím však SŽDC požádala o vydání územního rozhodnutí, které bylo vydané v září 2007.

            Stavba byla schválená k realizaci v letech 2010 až 2012 s náklady 4 126,6 milionů korun. Termín realizace byl nereálný, neboť teprve v listopadu 2009 byla uzavřena smlouva na zpracování projektu stavby s termínem do března 2011. Prodloužený byl do června 2011.

            SŽDC na základě požadavku Ministerstva dopravy z roku 2010 na přijetí úsporných opatření ke snížení nákladů vypustila ze stavby některé uvažované objekty a snížila tak předpokládané náklady o 1082,6 milionů korun na 3,044 miliardy korun.

            Stavební povolení vydal Drážní úřad v dubnu 2013. SŽDC ještě předtím v červnu 2012 vyhlásila zadávací řízení na dodavatele stavebních prací a v únoru 2013 uzavřela s vybraným uchazečem smlouvu s cenou 1 437,2 milionů korun. Náklady na jeden kilometr modernizace byly u IV. koridoru 203 milionů korun. Modernizace se podle Nejvyššího kontrolního úřadu neúměrně prodlužuje. Podobný problém přitom kontroloři popsali už v roce 2009, situace se ale i přes přijatá opatření k lepšímu nezměnila.

Zdroj:  Benešovský deník