Mezi Veselím nad Lužnicí a Soběslaví přibude druhá kolej

27.12.2013 11:03

- Další část čtvrtého železničního koridoru z Prahy do jižních Čech získá v nejbližší době druhou kolej. Umožní to modernizace traťového úseku z Veselí nad Lužnicí do Soběslavi, kterou připravuje k zahájení Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Součástí stavby za zhruba 1,5 miliardy korun bude mimo jiné i kompletní rekonstrukce stanice Soběslav.

Nová trať povede ve stávající ose jednokolejné trati, přístavba druhé koleje je navržena převážně v její pravé části. V daném úseku bude zrušeno všech šest stávajících železničních přejezdů, respektive budou nahrazeny mimoúrovňovým křížením. Výjimkou bude dočasně přejezd u zastávky Řípec-Dráchov.

 Ještě výraznější proměny se dočká železniční stanice Soběslav, ve které se vybuduje jedno ostrovní a jedno vnější nástupiště o délce 300 metrů. Přístup cestujících k vlakům bude podchodem se schodišti a výtahy. Celkem tam budou čtyři dopravní koleje. Ve stanici bude postavena nová technologická budova.

 

Práce budou zahrnovat i modernizaci zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, dispečerské řídicí techniky a trakčního vedení. Projekt je navržen ke spolufinancování Evropskou unií, a to z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. SŽDC vybírá zhotovitele.

Zdroj: ČTK