Mezi Zbirohem a Rokycany rychlostí 160 km/h

31.10.2013 09:44

– Vlaky mezi Prahou a Plzní mohou naplno využívat další zmodernizovaný úsek 3. koridoru. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes slavnostně ukončila stavbu Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany. Výsledkem prací, které začaly v roce 2009, bylo mimo jiné zprovoznění nové zastávky Kařez. Projekt za více než 4 miliardy korun provedlo sdružení zhotovitelů pod vedením firmy Skanska.
 

Předmětem stavby byla optimalizace dvoukolejného úseku v délce přes 21 kilometrů, která spočívala především v úpravě směrových a sklonových poměrů pro zvýšení dosavadní rychlosti 80 až 100 km/h, ve výměně železničního svršku a sanaci železničního spodku. Celý traťový úsek je z převážné části optimalizován na rychlost 120 km/h pro klasické soupravy a na 160 km/h pro soupravy s naklápěcí technikou. K větším směrovým posunům kolejí došlo v obloucích mezi stanicí Kařízek a zastávkou Mýto a dále v jednotlivých obloucích v úseku Holoubkov – Rokycany.

V celé délce hlavních kolejí je nový železniční svršek na betonových pražcích s pružným upevněním a bezstykovou kolejí. Trakční vedení splňuje parametry pro rychlosti do 160 km/hod včetně.  Stávající zabezpečovací zařízení nahradilo nové, s možností dálkového ovládání.

V rámci rozsáhlých úprav byla stávající stanice Zbiroh zrušena (zůstala pouze dopravna) a jako stanice pro cestující ji nahradila nová zastávka Kařez. V železniční stanici Kařízek se upravila konfigurace kolejiště, která umožnila vybudování ostrovního nástupiště mezi první a druhou kolejí. To vzniklo díky zrušení několika kolejí také ve stanici Holoubkov. Hned dvě ostrovní nástupiště získalo nádraží v Rokycanech. Na vjezdu do této stanice se zcela přebudovalo přemostění řeky Klabavky, kde původně pětiobloukový most nahradil most se třemi oblouky, který je součástí protipovodňových opatření.

Projekt Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany byl ze 77,06 % spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Příspěvek EU činil až 2 919 116 594 korun. Financování z národních zdrojů zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Město Rokycany navíc poskytlo účelové dotace na vybudování podchodů. Zhotovitelem bylo Sdružení Skanska – Eurovia CS – Subterra s vedoucím sdružení firmou Skanska.

Zdroj: SŽDC