Modernizace trati Kolín – Nymburk má zelenou

27.03.2020 14:32

Správa železnic má za sebou důležitý krok v přípravě modernizace trati Kolín – Nymburk (odbočka Babín), která zahrnuje i novostavbu takzvané Libické spojky. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dalo souhlasné stanovisko v procesu posuzování vlivu stavby na okolí (EIA). Zásadní výrok se přitom týká právě nové spojky.

Ta má mezi Velkým Osekem a Libicí nad Cidlinou přímo propojit trať od Hradce Králové (020) na Nymburk, Čelákovice a Prahu (231). Novostavba se zvažovala ve třech variantách (1, 2, a 4). Procesem EIA přitom neprošla (od dvou zbylých výrazně odlišná) varianta číslo 1. MŽP ji odmítlo.

Varianta 1 měla vypadat tak, že jedna kolej Libické spojky (směr od Hradce na Nymburk) bude vedena jižně od dálnice D11, kolej v opačném směru pak měla být vedena severně od dálnice. V obou zbylých variantách vede Libická spojka jako dvoukolejka severně od dálnice.

Zdroj: Doprava