Možná se dočkají

10.11.2016 21:07

Chystá se rekonstrukce stávající dvojkolejné trati Lysá nad Labem - Praha-Vysočany včetně modernizace železničních stanic Praha-Horní Počernice a Praha-Vysočany. Obnova čeká i jednokolejnou trať PrahaTurnov od stanice Praha-Vysočany po odbočku Skály. Nyní se rozbíhá územní řízení ke stavbě. K němu proběhne 10. listopadu jednání na radnici Prahy 9.

                Stavba má zajistit bezpečný a spolehlivý provoz a zvýšit traťové rychlosti. Pro cestující se tím zkrátí doba, kterou stráví ve vlacích.

                Stanice Vysočany projde obnovou, navrženy jsou tři perony, dva ostrovní s délkou tři sta metrů a jedno dvousetmetrové vnější nástupiště. Před nepohodou cestující ochrání zastřešení všech nástupišť. Projekt předpokládá jejich propojení zrekonstruovaným a rozšířeným podchodem. Zároveň vznikne pěší propojení mezi ulicemi Paříkova, Podnádražní a U Vinných sklepů.

 

Komfort jako ve stanici metra

 

Součástí stavby by se mimo jiné měla stát nová železniční zastávka Rajská zahrada situovaná v bezprostřední blízkosti stejnojmenné stanice metra linky B. Nejde o žádnou novinku, studii o ní experti zpracovali již v roce 1995. Železniční zastávka by se podle názoru autora architektonického řešení, renomovaného architekta Patrika Kotase, měla stát pilotním projektem nové generace zastávek městské a příměstské železnice pražského a středočeského regionu. Tyto zastávky, začleněné do integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje, musí odpovídat z hlediska architektury a uživatelského komfortu úrovni stanic metra.

                Trať z Vysočan do Mstětic a dále na Nymburk byla uvedena do provozu v roce 1870. Úsek z Lysé nad Labem do Prahy tehdy sloužil jako odbočka z páteřní tratě mezi Vídní a Děčínem. Provoz na trati směrem na Turnov se rozeběhl na přelomu 60. a 70. let 19. století. Stavba vysočanského nádraží začala roku 1870.

                Tato železniční stavba patřila k nejnáročnějším svého druhu. Problémy dělala například stavba viaduktu ve Vysočanech či přemostění Rokytky v Podviní. Tamní násep je vysoký až 15 metrů.

Zdroj: Mladá fronta DNES