Na Chrudim se bude z Pardubic i nadále couvat úvratí

28.02.2015 10:30

- Přímé spojení vlakem mezi Pardubicemi a Chrudimí, budou vlaky i nadále jezdit úvratí přes stanici Rosice nad Labem. Stát přímo odmítl stavbu přeložky, která by zajíždění do Rosic vyloučila, proto se i nadále bude na Chrudim "couvat". Obě města usilovala o stavbu spojky řadu let, v úvahu hned přicházelo několik variant.

Původní návrh počítal se spojkou kolem letiště. Tuto variantu ale odmítlo Ministerstvo obrany, které na letišti v Pardubicích má také své zájmy. Letiště je z části využíváno i pro civilní leteckou dopravu. Druhý návrh tak počítal s tzv. Medlešickou spojkou, kdy vlaky na Chrudim budou z nádraží v Pardubicích vyjíždět východním směrem po současné ose vlečky do Černé za Bory a dále na Medlešice a Chrudim.

Mošnov versus Medlešice

Ačkoliv stát v letošním roce dostane na stavby a modernizaci železnice rekordní množství peněz, stát investice do přímé spojky Pardubice - Chrudim investici odmítá, argumentuje přitom nepotřebností. Zajíždění vlaků do Rosic nad Labem tak zůstává i nadále. Správa železniční dopravní cesty zde investuje značné prostředky i v případě přidání druhé koleje mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, což značně zkapacitní i provoz v úseku Pardubice - Rosice nad Labem.

Paradoxní situace tak nastává už jen v případě rozhodování úředníků od stolů na kraji i obcích. Stát našel desítky milionů na realizaci železničního napojení letiště Mošnov v Ostravě, která budí emoce o zbytečnosti investice i nyní. Tamní železnici denně využije do 1000 cestujících, přitom vlaky mezi Chrudimí a Pardubicemi denně využije kolem 5 až 6,5 tisíce cestujících, v letní sezoně o něco více. Dle vyjádření Jaromíra Duška (radní pro dopravu Pardubického kraje), je v tomto případě zvrácenost investic v případě letiště v Mošnově, a potřebnosti tzv. Medlešické spojky.

Zdroj: Doprava