Na postrky může k laminátce i vectron ?

12.08.2019 15:39

Správa železniční dopravní cesty pokročila v plánech na zavedení postrkové služby mezi Kutnou Horou a Brnem. Její zavedení prosazují hlavně nákladní dopravci. Ke startu by mělo dojít nejpozději do zahájení velké výluky mezi Brnem a Českou Třebovou.

Nově začala SŽDC hledat  firmu, která provede testování jízdy některých lokomotiv, když vlak bude mít dvě lokomotivy. Dosud je totiž na některých úsecích zakázáno, aby například vlak táhly dva vectrony nebo lokomotiva starší generace s moderní vícesystémovou. Důvodem jsou obavy z vlivu na kolejové obvody.

Testování má proběhnout v úseku ze Žďáru nad Sázavou do Kuřimi. SŽDC chce otestovat nasazení lokomotivy Siemens Vectron v kombinaci s lokomotivou řady 230 (laminátka) nebo 240 či 242 a také spojení dvou vectronů na jednom vlaku. Vítězná firma má zkoumat vliv jízdy takového vlaku na zabezpečovací zařízení a trakční vedení a také navazující provedení analýzy kompatibility a vydání stanoviska dodavatelem. Měření má začít v září.

O postrkové službě se začalo mluvit i kvůli tomu, aby stát více motivoval dopravce k využití trasy přes Vysočinu namísto vytíženého koridoru přes Českou Třebovou. Materiál pravidel pro zavedení postrkové služby na tratích SŽDC už loni schválilo ministerstvo dopravy. SŽDC loni v závěru roku uvedlo, že by měla postrková služba platit ještě v tomto grafikonu, to ale nejspíše nenastane. Dosud nebylo ani vypsáno výběrové řízení na dopravce, který bude postrkové lokomotivy dodávat.

niciátory vzniku státní infrastrukturní postrkové služby byli nákladní železniční dopravci sdružení v organizaci ŽESNAD.cz. Přišli s principy takové služby a pro SŽDC připravili „kuchařku“ pro maximální usnadnění zavedení této služby. Inspirací jim byla vodní doprava, u které stát „přípřež“ v podobě remorkéru Beskydy a motivací nutnost někudy kvůli rozsáhlé osobní dopravě a nastávajícím obrovským výlukám mezi Pardubicemi a Brnem po roce 2020 vůbec projet.

Úsek mezi Brnem a Kutnou Horou je sklonově velmi náročný a pro jeho překonání musí být na většinu nákladních vlaků (těžších než 1200 t) nasazena další lokomotiva (postrková nebo přípřežní), což činí tuto trasu pro železniční dopravce ekonomicky neúnosnou . Trasa přes Českou Třebovou je sice rovinatější, ale vlaky zde bojují s nedostatkem kapacity. Podle plánu má náklady na provoz postrkových lokomotiv hradit Státní fond dopravní infrastruktury, protože ani kdyby byla dopravní cesta zadarmo, nedokáže konkurovat trase přes Českou Třebovou.

Zdroj: Doprava