Nádraží v Tachově dostane novou střechu

20.11.2016 15:47

Tachovské vlakové nádraží se po desítkách let chátrání začne měnit k lepšímu. Správa železniční dopravní cesty oznámila, že bude jedním z prvních v zemi, na kterém po odkoupení od Českých drah ještě letos začnou stavební práce. „Stavbaři se ještě do konce letošního roku pustí do střechy,“ uvedl mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

                „Zahájení oprav předchází nejen projektová příprava, ale i vyhlášení veřejných zakázek a vybrání zhotovitele. U tachovského nádraží v Plzeňském kraji již bylo vyhlášeno veřejné výběrové řízení, předpoklad podepsání smlouvy o dílo je začátkem listopadu. Stavební práce budou zahájeny ještě v roce 2016,“ řekl Illiaš.

Starostu Tachova Jiřího Stručka informace o opravě nádražní budovy překvapila. „Opravdu to tak je? Ještě nemám žádnou oficiální informaci. Nesmírně se na to těším. O opravě se mluví nejméně deset let, ale spíše víc. Párkrát už to vypadalo, že oprava zanedlouho začne. Několikrát jsme viděli projekty na celkovou rekonstrukci, a pak se to vždycky odložilo. Takový pink-ponk tu byl už několikrát. Oprava střechy je dobrý začátek. Doufám, že dojde i na celkovou rekonstrukci nádraží,“ prohlásil Jiří Struček.

                Z prohlášení SŽDC mimo jiné vyplývá, že po červencovém odkoupení nádražních budov od Českých drah si firma vytvořila seznam objektů, které nutně potřebují co nejrychlejší opravy. Tachovská nádražní budova je na jednom z čelních míst. Marek Illiaš řekl, že střecha tachovské nádražní budovy je na konci své životnosti i kvůli nedostatečné údržbě v předchozích obdobích. Zatéká do ní. Podle projektové dokumentace vznikne při rekonstrukci replika původní střechy. „Tvar i sklon střechy budou zachovány, dožilé dřevěné konstrukce budou vyměněné. Zdevastovanou krytinu z pálených tašek nahradí skládaná betonová krytina v cihlově červeném odstínu. Dřevěný obklad a klempířské prvky čeká výměna, komíny nad úrovní střechy čeká zbourání a místo nich budou vyzděné nové. Jeden bude zcela odstraněn,“ vypočítal mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš. Tato část opravy nádražní budovy je odhadnuta zhruba na čtyři miliony korun.

                Tachovský starosta doufá, že SŽDC bude v rekonstrukci nádražní budovy pokračovat. „V původních projektech bylo i zbourání strašidelné přístavby, takové kostky. Až ta tu nebude a budova dostane původní vzhled, Tachov bude mít zase malebné nádraží,“ věří Struček.

Správa železniční dopravní cesty je od července vlastníkem 1 575 nádražních budov v celé republice, které odkoupila od Českých drah za 3,31 miliardy korun. SŽDC je podle svého prohlášení schopna čerpat finanční zdroje na jejich opravy i z prostředků EU, na něž České dráhy obtížněji dosahovaly. Při vytváření seznamu budov, které potřebují stavební zásah nejnutněji, nový vlastník vycházel jak z jejich technického stavu, tak i z míry rozpracování projektové přípravy rekonstrukce jejich původním vlastníkem.

                „V letošním roce chce SŽDC zahájit stavební práce a opravy na osmdesátce nádraží za 166 milionů korun,“ řekl Marek Illiaš.

Zdroj: Mladá fronta DNES