Nadšenci křísí Němku z Jugoslávie

19.12.2017 15:31

Klub přátel kolejových vozidel Brno se rozhodl vzkřísit k životu jednu z největších parních lokomotiv, která po českých kolejích jezdila. Opravit chce lokomotivu 555.0186 přezdívanou Němka. Peníze zkouší sehnat hromadnou sbírkou.

Začínáme opravou tendru, na který potřebujeme sehnat 440 tisíc,“ říká Jiří Kotas, který je autorem myšlenky i šéfem Klubu. Za první týden už přes crowdfundingový portál Startovač vybrali 70 tisíc korun.

Brněnský Klub přátel kolejových vozidel vznikl před více než 20 lety, ve sbírkách má už přes 45 hnacích a zhruba 30 tažených vozidel. Z toho je 7 lokomotiv parních. Ve sbírce jsou zastoupeny i technické unikáty jakými jsou například parní akumulační (bezohňové) lokomotivy.

Němka je největší lokomotivou ve sbírce, jde o stroj původně německé konstrukce řady 52, jež byla rozšířena v průběhu 2.světové války do celé Evropy i mimo ni a byla nakonec vyráběna snad ve všech významných lokomotivkách. Celkem se těchto strojů vyprodukovalo přes 6000 kusů a jde tak o nejpočetnější lokomotivní řadu parní lokomotivy na světě. Díky svým provozním a technickým vlastnostem tyto lokomotivy přežily do dnešních dnů dokonce i v pravidelném provozu, například v dole okolo bosenské Tuzly.

V bývalém Československu měly tehdejší ČSD ve stavu celkem 185 lokomotiv u nás označených jako řada 555.0 s uhelným vytápěním a dalších 100 kusů pod řadou 555.02 bylo dodáno z bývalého Sovětského svazu. Tyto byly postupně rekonstruovány na vytápění mazutem a přeznačeny na řadu 555.3.

Brněnská lokomotiva nejezdila v Česku, stroj z roku 1944 jezdil u Jugoslávských železnic. Stroj byl zařazen do souboru lokomotiv vyčleněných jako vojenská rezerva. Díky tomu dostala v roce 1988 dílenskou opravu v dnes srbských dílnách ve Zrenjaninu a byla deponována v depu Gračac na území dnešního Chorvatska. V době válečného konfliktu v Jugoslávii se dostala do muzejních sbírek rakouského Heizhausu ve Strasshofu nedaleko našich hranic. Odtud byla v roce 2006 odkoupena soukromým vlastníkem a převezena do Bratislavy, kde se uvažovalo o jejím zprovoznění. K tomu však již nedošlo a lokomotivu se podařilo odkoupit a v roce 2015 dopravit do Brna.

Nadšenci mají za cíl lokomotivu zprovoznit, aby mohla jezdit. Už rozebrali tendr. „Tendr lokomotivy bylo nutno po odpojení od lokomotivy rozebrat, vše řádně vyčistit vně i uvnitř, otryskat, podvozky vyvázat, provést prohlídku jednotlivých dílů, provést defektoskopie náprav. Po otryskání pískem se objevila spousta míst, kde bylo třeba vyspravit trhliny, staré svary,“ vypočítává Kotas. Podle něj je oprava ve fázi dokončovacích prací před kompletací a lakem.

Zdroj: Doprava