Nákladní dopravci na železnici žádají čtvrtinovou slevu

06.06.2020 11:18

Nákladní železniční dopravci se v krizi nedočkali takové podpory jako jiné druhy dopravy. Takové je vyznění dopisu, které sdružení ŽESNAD.CZ poslalo ministrovi dopravy Karlovi Havlíčkovi. Dopravci proto žádají snížení poplatku za použití dopravní cesty o 25 procent.

„Ačkoliv je železniční nákladní doprava značně ekologičtější a neméně postižená výpadkem přeprav v důsledku koronakrize, nedostalo se jí takové podpory jako jiným módům dopravy. To může být pro část trhu až likvidační,“ sdělil ŽESNAD.CZ.

Výkonný ředitel sdružení Oldřich Sládek proto ministrovi napsal, že není možné zvýhodňovat jeden druh dopravy před jiným. Poukazuje tím na slevu ze silniční daně pro vozidla nad 3,5 tuny ve výši 25 procent, kterou schválila vláda. Silniční dopravci by tím měli ušetřit zhruba miliardu.

Železniční dopravci rovněž srovnávají situaci v tuzemsku se sousedním Německem, kde se nyní sleva z poplatku za dopravní cestu pro nákladní dopravce zvýšila kvůli virové krizi o dalších deset procent na současných 57 procent. V Rakousku je podle ŽESNADu již schválená sleva pět procent.

„Uvědomujeme si, že poplatky dopravců za dopravní cestu nepokryjí již nyní všechny přímé i nepřímé náklady Správy železnic na zajištění provozuschopnosti, ale vzhledem k závazným plánům České republiky k převedení přeprav zboží především ze silnice na železnici máme za to, že podpora státu je v tomto případě potřebná a nelze postupovat jinak,“ doplnil Sládek. Podle sdružení hrozí, že se část přeprav přesune z kolejí na silnice.

Správa železnic podle výroční zprávy vybrala loni od nákladních dopravců na poplatku za dopravní cestu necelých 1,7 miliardy korun. Čtvrtinová sleva by pro ní znamenala ztrátu zhruba 400 milionů.

V dopise ministrovi nákladní železniční dopravci rovněž vyjádřili naději, že se otevře diskuze na téma poplatků za obnovitelné zdroje energie. Podle nich jde o absurdní případ, kdy energetický trh deformuje trh dopravní v neprospěch ekologické kolejové dopravy a je „v rozporu se všemi závazky a prohlášeními českého státu“. Železnice je největším plátcem poplatku za OZE, ročně odvede zhruba 600 milionů korun.

Zdroj: Doprava