Návrat "knedlíků" zpět do rodné vlasti

14.10.2014 10:27

Po třicetileté službě v NDR, posléze pak ve Spolkové republice Německo, se dostávají trvale do své domoviny některé kusy dnes již také unikátních lokomotiv řady 180DB. U nás jsou známé pod označením 371 a 372, které v osobní i nákladní dopravě operují na obou březích Labe od Prahy po Děčín a Drážďany. Německý nákladní dopravce obnovuje masivně vozidlový park, proto přejezdy lokomotiv řady 180 a 372 přes státní hranice brzy skončí.

Zdroj. Doprava