Něco na čtení

18.03.2015 19:20

Železnice na Hlučínsku
Nejen výpravné publikace na křídovém
papíře s dokonalou ostrostí
fotografií, ale i útlá brožura může
být studnicí neocenitelných informací.
Příkladem budiž dílo(a) autorského
kolektivu členů Opavského
železničního klubu, který se v publikacích
teritoriálně zaměřuje právě
na oblast severní Moravy a Slezska.
Jednou z nich je brožura Železnice
na Hlučínsku, která vyšla u příležitosti
100. výročí tratě Kravaře ve
Slezsku – Hlučín. Na 56 stranách
autoři shrnuli historii nejen této
lokální spojnice, ale popisují dění na
železnici Hlučínska v širším kontextu.
Čtenář tak získává detailní přehled
o drážním provozu v této lokalitě
včetně nasazení vozidel a jejich
dislokacích a objasnění, jak zasáhly
historické milníky do života železničářů
spjatých s provozem v této krajině.
Po textové stránce nelze dílu
nic vytknout, nechybí ani připomenutí
závažných nehod nebo analytický
pohled na možné budoucí
využití tratí. Kvalitní jsou i reprodukované
i autorské snímky, škoda
jen, že jde pouze o (vyjma obálky)
monochromatické zobrazení. Vazba
sešitím, cena 70 Kč.


-------------------------------------------------Třemešná ve Slezsku
– Osoblaha
V rámci edice Putování po úzkých
kolejích vznikla v dílně stejného
kolektivu autorů další publikace,
jejímž cílem je přiblížení jedné z nejznámějších
úzkokolejných tratí
u nás. Čtyřicetistránková brožura
poslouží nejen jako zdroj základních
informací, ale díky své logické
struktuře může být využita i jako
velmi dobrý průvodce po trati. Neobeznámenému
čtenáři pak neuniknou
ani méně známá fakta, jako
například že na „Osoblažce“ najde
v pravidelném provozu nejstarší
motorové lokomotivy v tuzemsku,
odhalí oblouk s nejmenším poloměrem
na železniční trati v ČR nebo
zbytky nejkratší manipulační koleje.
Nechybí historie tratě a zastavení
u významných událostí místního
unikátu o rozchodu 760 mm. Součástí
je i obrazový materiál mapující
turistický provoz na trati. Vazba
sešitím, cena 70 Kč.