Něco na hraní

14.03.2015 10:34

Trať Bratislava - Praha novinky.

odrážka 9.3.2015 - Dnes je vydaná nová aktualizace, kde je sice jen 25 km nových tratí v okolí Prahy Smíchova, ale aby to stálo za to, přepracoval jsem krajinku a okolí z Prahy Smíchova přes Prahu hl.n do České Třebové a Hradec Králové - Pardubice. Hlavní důraz byl kladen na Pardubicko a Kolínsko, kde to krajinově nebylo moc finální. Velké poděkování patří modelářům Matesovi, který vymodeloval další nádražní budovy a provedl sloučení vybraných skupin modelů v hustých zástavbách, aby průjezdy těmito místy byly stabilní. A dále Deteriovi, za update nádraží v Přerově, kde dokončil podchody a zdi za nádražím. Také přispěl stavědly do nádraží Praha Jinonice.
odrážka