Něco na hraní

04.04.2015 21:45

Simulátor  "Staničář"

JOP Břeclav 

 • aktuální verze - breclav_1-00.zip  (1187 kB)  
  • poslední aktualizace  27.03.2015
  • gvd 2014/2015 
    
 • napodobuje ovládací rozhraní staničních zabezpečovacích zařízení dle reálné předlohy
  • žst. Břeclav na křižovatce I. a II. TŽK je rušnou pohraniční přechodovou stanicí ve směru do Rakouska,
   s vazbou na blízkou pohraniční přechodovou stanici Kúty ve směru na Slovensko,
   • se silnou nákladní dopravou (soustředěnou především do obvodu přednádraží), při níž dochází
    k přepřahům a administrativní i technické předávce vlaků mezi vnitrostátními a zahraničními dopravci
   • s bohatou vlastní vlakotvorbou a s opravárenskou základnou (SOKV) nákladního dopravce ČD-C
   • se zázemím soukromých dopravců, včetně odstavování jejich hnacích vozidel v osobním nádraží
    (obvod kolejí Ba 22.-28.SK)
   • je výchozí/obratovou stanicí několika směrů v osobní dopravě
   • s významnými přestupovými vazbami hlavních směrů v dálkové osobní dopravě
  • v rámci poslední ze staveb rekonstrukce železničního uzlu Břeclav bylo v závěru roku 2014 uvedeno
   do provozu elektronické stavědlo (ESA44 AŽD, ovládané místně z JOP v obnovené dopravní kanceláři
   na ústředním stavědle), které nahradilo dosavadní RZZ AŽD71 cestového systému s číslicovou volbou
  • v průběhu stavebních fází při postupném zapojování stavědla a přesunu obslužných zadávacích terminálů
   do provizorní dopravní kanceláře se opakovaně měnilo i zobrazení reliéfu kolejiště na JOP (do pozice
   "vzhůru nohama" a zpět); hra by nyní měla simulovat poslední aktuální verzi JOP ve finálním stavu
  • současně v období do konce března 2015 dochází (v rámci jiné stavby) k zapojení DOZ Lanžhot - Břeclav
   (mimo) - Brno (mimo) pro dálkové řízení provozu z nového sálu CDP Přerov; přestože břeclavský uzel 
   se nyní do CDP nezapojuje, v nejbližších letech se s ním počítá (i s perspektivou přepojení sousední
   výhybny Hrušky do "břeclavského" sálu)
  • v reálném provozu je stanice řízena dvěma dispozičními výpravčími (I a II) a dvěma panelisty (JOP osobní n.
   a JOP přednádraží), ve směně jsou dále výpravčí PBa jih (budova v přednádraží na středním zhlaví, zpravuje
   nákladní vlaky v přednádraží a ohlašuje jejich pohotovost, přitom spolupracuje se staničním dispečerem ČD Cargo
   odpovídajícím za sestavu vlaků v přednádraží), peronní Ba sever (DK na severní straně 1. nást.) a Ba jih
   (přístavek na jižní straně 3. nást.; vypravují vlaky z osobního nádraží a zpravují i tranzitní nákl. dopravu);
   kromě toho výpravčím na ústředním stavědle asistují 2 operátoři (operátor dispozič. I. a operátor IS pro cestující);
   z dopravních stanovišť je na severním zhlaví přednádraží signalistou trvale obsazeno spádovištní stavědlo,
   pro obsluhu všech ostatních pomocných stavědel je zřízena pozice dalšího "pohyblivého" signalisty (v době
   nepřítomnosti zajistí obsluhu PSt odborně způsobilý zaměstnanec dopravce)