Něco na hraní

13.01.2021 10:33

 Jednoduchý nekomerční program Unisim simuluje práci s elektronickým stavědlem. Umožňuje uživateli řízení dopravy ve zvolené provozní oblasti. Simulátor je volně šiřitelný. Uživatel má po startu programu možnost výběru z následujících témat:

novinky

4T   Centrální oblast uzlu Brno v teoreticky možné budoucí podobě.      
4U   Centrální oblast uzlu Brno v teoreticky možné budoucí podobě upravené doplněním nové předjízdné skupiny v Brně-Maloměřicích.  
13   Trať (Česká Třebová -) Třebovice v Č. - Zábřeh na M. - Červenka (- Štěpánov)   
14   Trať (Červenka - ) Štěpánov - Olomouc - Dluhonice (- Přerov / Prosenice)