Nejvyšší dotace míří do dopravy

14.10.2015 12:41

Hlavním cílem operačního programu Doprava je zajištění kvalitní dopravní infrastruktury v ČR a postupné vyrovnávání kvality sítě se „starými“ zeměmi EU. Nově budou moci o díl z jeho balíčku 149 miliard žádat i obce a města.

 

Operační program Doprava má mezi všemi operačními programy výjimečné postavení. Disponuje největší alokací finančních prostředků a absolutně nejmenším počtem typu příjemců dotací. To vyplývá z faktu, že podpora z programu je takřka výhradně cílena na vlastníky a správce dopravní infrastruktury.

            „Dvěma hlavními příjemci finančních prostředků z programu budou Ředitelství silnic a dálnic a Správa železniční dopravní cesty,“ vysvětluje mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar. Mezi významné příjemce prostředků z operačního programu Doprava však nově patří obce a města – vlastníci infrastruktury pro městskou kolejovou dopravu a také železniční dopravci. „Obecně platí, že většina alokace programu je určena pro žadatele z veřejného sektoru a pouze menší část pak pro privátní sektor,“ upřesňuje Zdeněk Neusar.

            Zástupci ministerstva dopravy již tak nyní uvádějí, že evropské dotace využijí především na dobudování páteřní dálniční sítě i projekty na železnici. Z programu budeme nově financovat také obnovu vozového parku na železnici a městskou dopravu.

Zdroj:     Lidové noviny