Němci plánují zelektrifikovat trať až k hranicím

17.01.2014 19:05

 

– Elektrifikovat trať od státní hranice s Českou republikou do Norimberka chtějí němečtí sousedé. Dosud se přitom elektrifikaci vyhýbali. Elektrifikovaná trať pak bude moci navázat na třetí tranzitní koridor Cheb–Praha – Ostrava a zatraktivnit tak cestování. Poslední část koridoru v úseku Cheb – Cheb, státní hranice se má začít budovat již letos. "Němci se chystají na elektrifikaci tratě mezi Saskem a Drážďany," informoval chebský místostarosta Michal Pospíšil. "Na trase Norimberk – Drážďany plánují němečtí sousedé vybudovat dvě odbočky, z nichž jedna by vedla na Bayreuth, který je hlavním kulturním centrem Horních Franků, a druhá by vedla k nám do Chebu, kde by se napojila na třetí koridor," vysvětlil místostarosta.

Projekt, v rámci kterého by následně mohly přes hranice projíždět elektrické lokomotivy anebo moderní vlakové jednotky, nese název Klára 2. Dosud nebylo možné, aby přejely přes hranice lokomotivy na elektrický pohon, protože úsek Cheb – Marktredwitz je zatím bez elektrizace. Cestující tak přepravují dieselové jednotky Desiro. Elektrizace není součástí této stavby, ale je zajištěna její stavební připravenost," sdělil před časem mluvčí Správy železniční dopravní cesty Jakub Ptačinský. "Její případná realizace je závislá na přístupu německé strany a uskutečnění by proběhlo v rámci takzvané realizace stavby ETCS na III. tranzitním železničním koridoru.

 

Zdroj: Doprava