Němci poprvé soutěží zakázku společně se Správou železnic

18.05.2020 10:26

Poprvé v historii hledají němečtí a tuzemští správci železnice společně v jedné zakázce firmu, která se bude podílet na přípravě nové tratě na obou stranách hranice. Německá společnost DB Netz a Správa železnic vyhlásily zadávací řízení na veřejnou zakázku na projektové řízení pro vysokorychlostní trať Drážďany – Praha.

Zakázka se týká společného tunelu pod Krušnými horami včetně zapojení tratě do železničního uzlu v Ústí nad Labem. Pro Česko jde o novinku nejen proto, že poprvé bude mít na starosti stavbu na českém území i německá strana. Poprvé se na české železnici soutěží firma, která bude mít na starosti koordinaci všech činností souvisejících s přípravou rychlotrati.

„Předmětem soutěžené zakázky je vedení a koordinace těchto činností, všech dodavatelů dílčích zakázek a podpora zadavatelů v průběhu fáze předběžného plánování, která zahrnuje také přípravu podkladů pro doprovodné zakázky, a to napříč všemi částmi projektu,“ uvedla Správa železnic v tiskové zprávě.

Zakázku administruje společnost DB Netz AG. Zadávací dokumentace je zveřejněna v evropském věstníku veřejných zakázek. Hodnota zakázky nebyla zveřejněna.
Seznámení potenciálních dodavatelů se způsobem zadávání veřejných zakázek podle německého práva proběhlo na počátku letošního roku v Praze prostřednictvím předběžné tržní konzultace. Účast více než 70 potenciálních zájemců z různých zemí Evropy potvrdila, že příprava tohoto projektu je záležitostí celoevropského měřítka.

Projektové řízení se týká jedné ze tří částí celé trati: tunelu pod Krušnými horami. Už dříve se Česko a Německo dohodly, že společné náklady na přípravu tunelu budou dělit poměrem 43 (ČR) : 57 (SRN). Tento poměr zohledňuje délku tunelu na jednotlivých stranách hranice. Ze strany Spolkové republiky Německo jsou předpokládány náklady předprojektové fáze 30-40 milionů eur, celkové náklady projektování jsou pak očekávány ve výši přibližně 500 milionů eur. Příprava stavby se v současnosti hlavně zaměřuje na úsek Ústí nad Labem – Drážďany, včetně 26 km dlouhého tunelového úseku.

Zdroj: Doprava