Nesmrtelné T3 v Praze

09.09.2020 12:22

Proměna tramvají T3R.P na nízkopodlažní T3R.PLF přinese nejen úpravu skříně, ale i jejich novou elektrickou výzbroj.

Po letos uzavřené smlouvě na dodávku skříní až pro 65 tramvají s Pragoimexem v hodnotě až 225 milionů korun uzavřel Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) ještě smlouvu se společností Cegelec na dodávku nové elektrické výzbroje v hodnotě až 75 milionů korun. Vyplývá to z kontraktu v registru smluv.

O nové zakázce informovala také společnost Cegelec. DPP se rozhodl pro netradiční postup. Z tramvají na rekonstrukci vytěží původní elektrickou výzbroj a tu nechá celkově opravit za využití nových komponent. Tento model rekonstrukce elektrické části si dopravce již dříve vyzkoušel na posledních dvou zařazených tramvajích typu T3R.PLF. Na tramvajích byla na počátku tisíciletí použita elektrická výzbroj obchodního jména TV Progress z produkce společnosti Cegelec.

Repase i výroba proběhne v Praze

Elektrické výzbroje TV Progress patří k evergreenům naší produktové řady. Přestože bylo původně počítáno s tím, že jejich životnost v provozu bude 16 let, v praxi se ukázalo, že vydrží výrazně déle, a to při velmi nízkých údržbových nákladech.  Z našeho pohledu půjde z velké části o novostavbu, protože chceme zaručit, aby výzbroj mohla opět v provozu spolehlivě sloužit další zhruba dvě desítky let,“ uvedl Miroslav Opa, výkonný ředitel Cegelec.

DPP už v minulosti nechal rekonstruovat na typ T3R.PLF celkem 35 svých tramvají, které vznikaly svého času jako modernizace původních vozů T3. U nich byla vyhodnocena jako neekonomická oprava původní vozové skříně. Místo opravy byla použita zcela nová vozová skříň s nízkopodlažní částí. Designové křivky původního provedení tramvají T3 byly z velké části zachovány. Tramvaje mají přezdívku „wany“.

Celková repase a výroba elektrických výzbrojí pro pražské tramvaje bude probíhat přímo v Praze, kde má Cegelec své zázemí. Historie firmy je úzce provázána s někdejším závodem ČKD Polovodiče, z něhož vydělením na počátku 90. let vznikla. V současné době Cegelec pracuje na zakázce na elektrická zařízení pro nové tramvaje v Lipsku nebo modernizaci tramvají pro filipínskou Manilu.

Modernizace starých tramvají kvůli nočním linkám

Plán na modernizaci nesmrtelných tramvají T3 schválilo ještě předloni na jaře dřívější představenstvo, vypsání soutěže ale nakonec znovu potvrdilo stávající vedení firmy. DPP záměr vysvětluje tím, že nechce na noční linky nasazovat větší a modernější tramvaje 14T nebo 15T. Při očekávané životnosti kolem dvaceti let tak lze očekávat, že tramvaje vycházející z T3 budou jezdit po Praze ještě v polovině tohoto století.

DPP se pro modernizaci tramvají T3 rozhodl, aby splnil podmínku nízkopodlažnosti i na nočních linkách. Proměna starých tramvají vyšla DPP jako nákladově nejefektivnější.

Zdroj: Doprava