Nová kniha mapuje pozůstatky dráhy císaře Ferdinanda

31.01.2014 11:24

Po stopách slavné trati

 

Na svou dobu byla velkolepá. Více než čtyřsetkilometrová Severní dráha císaře Ferdinanda navržená ve 20. letech 19. století Františkem Xaverem Rieplem vedla z Vídně napříč habsburskou monarchií – Moravou a Slezskem do polské Haliče s odbočkami do Brna, Olomouce, Opavy a Bielsko-Bialé. Po rozpadu Rakousko-Uherska se ocitla na území tří nástupnických států: Rakouska, Československa a Polska a dodnes je jednou z páteřních tratí železniční sítě České republiky. Pozůstatky dráhy a její památkové hodnoty mapuje nová publikace, kterou napsala Alena Borovcová z Národního památkového ústavu. 

Zdroj: Mladá fronta DNES