Nová technologie vedení vlaků se osvědčuje

03.04.2015 10:17

Mezinárodní nákladní expresy na lince kombinované dopravy z Lovosic do Duisburgu provozované operátory Bohemiakombi a Kombiverkehr jsou s platností od 9. února 2015 na celé trase vedeny jedinou lokomotivou Siemens řady 189 bez přepřahů na trase. Také počet střídání strojvedoucích byl snížen na nezbytné minimum, strojvedoucí se na trase vystřídají pouze jednou. Zodpovědnost za traťové výkony v Německu převzal k tomuto datu železniční dopravce RBH patřící do skupiny Railion Deutschland.

V případě eventuálního nebezpečí odborářských stávek německých strojvedoucích by tímto opatřením zároveň mělo být minimalizováno i riziko případných stávek a jejich nepříjemných dopadů na spolehlivost a včasnost jízd vlaků na lince Lovosice - Duisburg.

Ač je na definitivní hodnocení vlivu nově zavedené technologie na včasnost jízdy vlaků ještě poměrně brzy, zkušenosti po jednom měsíci jsou jednoznačné: vlaky jezdí včas!

Silniční dopravci musí dnes čelit stále více obtížím. K jejich překonání jim mohou velmi dobře posloužit systémy postavené na racionálním provázání výhod silnice a železnice. Pravidelným využíváním expresních intermodálních vlaků na dlouhé vzdálenosti si silniční dopravci optimalizují vlastní provozní náklady (za mýtné, za pohonné hmoty, za pneumatiky, za zahraniční cestovné řidičů apod.) a zároveň si snižují personální potřebu ve velmi nedostatkové profesi řidič kamionů. Využíváním kombinované dopravy si mimo jiné také snižují míru vázanosti kapitálu v silničních vozidlech. Nezbytným předpokladem pro úspěšnou spolupráci silničních dopravců se železnicí je však požadavek, aby vlaky dojížděly do cílových terminálů včas.

Vlaky na lince jezdí v pravidelném taktu, z výchozích terminálů odjíždějí každý den vždy ve stejnou dobu. Především díky pravidelnému taktu a při zachovávání včasných dojezdů do cílových terminálů zájem o využívání železnice roste. Spolehlivost a rychlost přepravy je v takových případech plně srovnatelná s přímou kamionovou dopravou, při delších vzdálenostech je dokonce rychlejší.

Silnou stránkou operátora Bohemiakombi je pravidlo, že realizuje přepravy typu "terminal to terminal" včetně naložení na vlak a složení z vlaku a nikoliv přepravy typu "door to door". Servis kontinentálních linek je totiž určen pro silniční dopravce a speditéry a operátor vlaků musí proto striktně dodržovat zásady neutrality, aby si jejich klienti mohli být jisti, že je o jejich přepravy nemůže připravit konkurence.

Někteří silniční dopravci odesílají své návěsy, výměnné nástavby nebo kontejnery na vlaky z Lovosic do Duisburgu i z terminálů v Ostravě nebo Přerově. Přeprava vlakem z Lovosic do Duisburgu trvá 17 hodin, zatímco přepravy z terminálů na Moravě trvají o jeden den déle.

Menší zatížení dálnic kamiony, snižování závislosti dopravy na naftě, využívání elektrické energie získávané z obnovitelných zdrojů v dopravě, vyšší produktivita práce, snižování škodlivých emisí v dopravě, vyšší bezpečnost dopravy a další efekty jsou silnými argumenty a v rozvoji spolupráce oborů silnice a železnice budou hrát stále větší roli. Dopravní politika EU z toho vychází, a proto svoji investiční podporu orientuje na odstraňování úzkých míst na železniční infrastruktuře a na budování a rozvoj překládkové infrastruktury s otevřeným přístupem v rámci programu Connecting Europe Facility (CEF).

Zdroj: Doprava