Nová trať mezi Chocní a Ústím

01.06.2017 11:59

Klikatý a na celé trase hlavního železničního koridoru z Prahy do Ostravy nejpomalejší úsek mezi Chocní a Ústím nad Orlicí stále čeká na odkládanou rekonstrukci.

 

"

 

Dlouho se totiž zvažovaly různé varianty od „nulové", která počítala jen s opravou stávající, 13 kilometrů dlouhé tratě, až po maximalistickou, podle níž bude mezi oběma městy postavena zcela nová trať se dvěma dlouhými tunely, které by konečně umožnily vlakům jízdu i přes 160 km/h.

 

Ještě před rokem to vypadalo, že bude s ohledem na cenu zvolena kompromisní varianta, jež počítala s částečným využitím stávající tratě a v místech jejího napřímení se stavbou tří kratších tunelů, kde každý měl mít délku zhruba půl kilometru. Ty by umožnily zvýšit traťovou rychlost na zhruba 105 a místy až 160 km/h. Dnes se na některých úsecích jezdí sotva sedmdesátkou.

 

Teď se ale znovu oprašují staré plány, jež od počátku počítaly naopak s maximalistickou a nejdražší variantou zcela nové tratě se dvěma tunely. Tuto variantu, od počátku přezdívanou jako „zelená", nyní čeká nové kolečko prověření ekonomické efektivity. Podle starých propočtů totiž vyjde na 15 miliard korun, počítá se ovšem s využitím evropských dotací.

 

Střední variantu pohřbily zejména ohledy na hluk v oblasti Brandýsa nad Orlicí a rovněž kvůli zatížení malebné přírody kolem Tiché Orlice, kterým vede stávající trať. „Aktualizace projektu je prováděna z důvodu nemožnosti dodržení požadovaných hlukových limitů při jiných variantách a z důvodu platné EIA (posuzování vlivů na životní prostředí, pozn. redakce) pro zelenou variantu," uvedl mluvčí Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) Marek Illiaš.

 

Tunel Hemže má být dlouhý 1,157 kilometru a tunel Oucmanice pak 4,985 kilometru. Dva mosty přes Tichou Orlici budou mít horní mostovku o délkách 588 metrů a 295 metrů.

 

„Prověřovaná zelená varianta řeší odstranění snížené traťové rychlosti 70 kilometrů za hodinu z důvodu směrových poměrů přes zastávku Bezpráví a stanici Brandýs nad Orlicí vybudováním nové tratě skládající se ze dvou dlouhých tunelů a dvou mostů přes Tichou Orlici," dodal mluvčí SŽDC. Zajímavé je, že „zelená" varianta počítá se zachováním staré trati údolím Tiché Orlice, a to pro nákladní a osobní zastávkovou dopravu a také jako záložní trasu. Novými tunely se mají prohánět jen rychlíky, expresy a vlaky vyšší kvality.

 

„Realizací nové tratě vznikne spojitý úsek s rychlostí 160 km/h v délce 45,5 km od železniční stanice Ústí nad Orlicí po vjezd do železniční stanice Pardubice hl. n. Pro soupravy s naklápěcí technikou bude spojitý úsek s touto rychlostí dlouhý dokonce 52,4 km," uvedla ve své studii nové tratě projekční firma Sudop.

 

Nová trať nejenže mine prostor legendární zastávky Bezpráví (s čímž ale počítala i většina ostatních variant), ale také druhou stanici na celé trase - Brandýs nad Orlicí. Bude vybudována nová, a to jen jako zastávka a stranou od města na estakádě těsně před portálem Oucmanického tunelu. Jak tunel Hemže, tak tunel Oucmanice jsou nazvány podle vesnic, pod kterými procházejí. Součástí nové tratě mají být přístupové komunikace k portálům tunelů pro jednotky IZS a nástupní a záchranné plochy, jež povedou částečně i po dnešních cyklostezkách.

 

Je potřeba rovněž zajistit systém zásobování tunelů požární vodou, zřídit řadu přeložek stávajících komunikací se silničními mosty a realizovat desítky dalších doprovodných investic.

 

Ale právě touto astronomickou výší investic se dostáváme opět na začátek: Nic zatím není rozhodnuto, nyní se čeká na opětovné zhodnocení efektivity zelené varianty. Pokud neprojde, zrychlení cestování po koridoru po jeho nejneuralgičtějším úseku se protáhne o několik dalších let. Už nyní nemůžeme se zahájením stavby počítat dříve jak po roce 2020.

 

10,157 km … Nová trať je o 2,4 km kratší oproti stávající trati vedoucí údolím Tiché Orlice.

 

2 nové tunely … Hemže - 1,157 km

     Oucmanice - 4,985 km

 

2 mosty přes Tichou Orlici … délka přemostění 295m a 587m

 

Zrušení zastávky a přesun nádraží … Zastávka Bezpráví se ruší bez náhrady, nádraží v Brandýse n. O. se změní na zastávku stranou od města, bude ležet na estakádě před vjezdem do Oucmanického tunelu.

 

Zvýšení rychlosti … Na celé délce trati bude rychlost 160 km/h a možnost zvýšení rychlosti až na 200 km/h bez dodatečných úprav trasy. Tím vznikne spojitý úsek s rychlostí 160 km/h v délce 45,5 km od železniční stanice Ústí n. O. po vjezd do železniční stanice Pardubice hl. n. Pro soupravy s naklápěcími skříněmi bude spojitý úsek s touto rychlostí dlouhý dokonce 52,4 km. Dnes je na stávající trati klikatým údolím Tiché Orlice omezena rychlost, mezi Ústím n. O. a Brandýsem n. O. od 70 do 85 km/h a mezi Brandýsem n. O. a Chocní do 110 km/h.

 

Náklady na výstavbu … Předpokládané náklady na výstavbu tratě: minimálně 15 miliard korun.

                 Pro srovnání - pouhá modernizace stávající trati by stála 2 miliardy korun.

Další velké investice ve východních Čechách do železnice

 

Uzel Česká Třebová. Předpoklad realizace 2019, 2020. Cílem stavby jsou úpravy průjezdu železničním uzlem pro osobní dopravu, zlepšení technického stavu parametrů řešených úseků pro potřeby nákladní dopravy, dalším cílem je snížení negativních vlivů z železniční dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva, zvýšení bezpečnosti železničního provozu a cestujících.

 

Úsek Velký Osek - Choceň. Schválená varianta ze Studie proveditelnosti byla rozdělena na pět dílčích staveb.

 

Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) a „Modernizace trati Týniště nad Orlicí (mimo) - Choceň". Je předpoklad realizace v letech 2021 - 2023. Cílem je rekonstrukce stávající koleje a výstavba druhé traťové koleje včetně nového zabezpečovacího zařízení, trakčního vedení, úprava železničních stanic.

 

Dokončení zdvoukolejnění trati Pardubice - Hradec Králové. Po roce 2019 bude modernizace trati pokračovat zdvoukolejněním úseku Opatovice - Hradec Králové a na druhé straně úsekem Rosice nad Labem - Stéblová. Vlaky po již hotovém úseku mezi Stéblovou a Opatovicemi mohou jezdit až 160 km/h.

 

Ostřešanská spojka. Pro zrychlení spojení mezi Pardubicemi a Chrudimí by měla vzniknout zcela nová trať, takzvaná Ostřešanská spojka, která zruší dnešní úvraťovou jízdu přes Rosice nad Labem. Ostřešanská spojka vedoucí přes Pardubičky a kolem Nemošíc je však v plánech již několik desetiletí a šance, že bude konečně realizována, není velká.

 

Rekonstrukce železničních uzlů Pardubice a Česká Třebová

 

Rekonstrukce trati Velký Osek (u Kolína) – Hradec Králové – Choceň. Trať má být nově dvoukolejná, vše je zatím ale teprve ve fázi přípravy projektové dokumentace."

Zdroj: denik.cz