Nově instalovaný vlakový autopilot AVV zvýší zabezpečení tratí

29.01.2016 09:38

– Správa železniční dopravní cesty realizovala dva projekty na instalaci traťové části systému automatického vedení vlaku (AVV). Jejich hlavními přínosy jsou zvýšení bezpečnosti provozu, snížení nákladů na elektrickou energii a zajištění lepšího dodržování jízdního řádu na trati.

AVV je nadstavbová část systému určeného pro automatizaci řízení hnacích a řídicích drážních vozidel na železniční síti vlastněné Českou republikou, označovaného jako CRV&AVV (centrální regulátor vozidla a automatické vedení vlaku). AVV obsahuje regulátor cílového brzdění a regulátor jízdní doby. Úkolem tohoto zařízení ve spolupráci s CRV je zajistit automatické řízení vlaku.

V rámci této stavby byla řešena instalace adresných traťových informačních bodů (MIB), které umožňují AVV určit okamžitou polohu a směr jízdy vlaku na trati v okamžiku průjezdu nad tímto bodem. Síť SŽDC byla doplněna o více než 300 nových informačních bodů, které pokryly traťové úseky v délce přes 200 km. Zároveň se zacelila i síť již vybudovaných částí a vlaky mohou samočinně jezdit po delších souvislých úsecích. Tím dochází k vyšším úsporám paliva a trakční energie.

Celkové náklady stavby s názvem Instalace traťové části AVV – železniční síť TEN-T činí 168 936 566 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až do výše 130 625 316 Kč. Zhotovitelem stavby byla společnost AŽD Praha s.r.o.

Celkové náklady stavby s názvem Instalace traťové části AVV – mimo železniční síť TEN-T činí 26 615 175 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až do výše 19 868 646 Kč. Zhotovitelem byla společnost STARMON s.r.o.

Investorem obou staveb byla Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Národní financování projektů zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.

Zdroj: Doprava