Nové vídeňské nádraží bude víc než jen železniční stanice

01.10.2013 13:47

Dokončované Wiener Hauptbahnhof se stane důležitou křižovatkou transevropské vysokorychlostní železniční sítě a na uvolněné plochy po starém kolejovém systému s pěti nádražími přitáhlo nejmodernější obytnou a obchodní čtvrť.


Více než nádraží… Toto heslo se stalo mottem projektu, který roku 2006 rozhodl ke stavbě centrálního nádraží dvoumilionové Vídně využít rozsáhlou, ale zastaralou železniční infrastrukturu nádraží Ostbahnhof a Südbahnhof, která se stala brzdou urbanistického rozvoje města. Přirůstající odstavná nádraží, depa a dílny včetně návazných tratí oddělovaly stále víc nově se rozrůstající jihovýchodní čtvrtě od centra megalopole.

K dopravnímu zmatku přispívala historická hlavová nádraží Franz-Josef Bahnhof, Nordbahnhof a Westbahnhof, z nichž poslední k dosažení průjezdnosti muselo být v centru zahloubeno. Přestupující cestující tak museli ke spojení nádraží používat jak metro, S-Bahn, tak tramvajovou nebo autobusovou dopravu. S využitím zásad EIA (Environmental Impact Assesment) stran vlivu na životní prostředí město vyhradilo k totální přestavbě areál o rozloze 109 ha, ohraničený Čechům dobře známými ulicemi Wiener Gürtel, Arsenalstrasse a Sonnewendstrasse. Uvolněné území bylo rozděleno na čtvrť obchodů, kanceláří a služeb, park, luxusní obytnou čtvrť se školami. Oblouk, do kterého bylo zasazeno drážní těleso nového nádraží, zaujímá 59 hektarů.

Ve velkoryse pojaté obytné čtvrti "Sonnwendviertel" by mělo najít zdravé bydlení třináct tisíc lidí v pěti tisících bytových jednotkách, s parkem a cyklostezkou, školou, školkou a vzdělávacím kampusem. Ta zasahuje do tří přilehlých městských obvodů. Průchodnost pod drážním tělesem zajistí tři silniční podjezdy, nádražní podchod, dokončovaný nádražní most Südbahnhof Brücke, a lávka Arsenalstreg. Přímé napojení dokončovaného hlavního nádraží na Západní, Východní a Severní dráhy umožnil nedávno dokončený t ř i n á c t i k i l o metrový Lainzer Tunnel.

 

Staniční budova s "diamantovou" střechou Nové průjezdné hlavní nádraží "Wiener Hauptbahnhof" je přízemního typu s přístupem z plně využitého podzemí a bezbariérová nástupiště jsou kryta mnohokrát lomenou průhlednou střechou o ploše 40 000 m2, připomínající vzhledem povrch diamantu. Staví se po etapách nad postupně dokončovanými nástupišti s podzemním eskalátorovým přístupem. Do plného provozu má být nádraží předáno 25. února 2014. Střešní konstrukce z nosníků propojených do kosočtverců staví společnost Unger Steel patnáct metrů vysoko nad pěti ostrovními nástupišti o šířce 12,1 m. Světlíky 6 x 30 m proniká na nástupiště sluneční světlo. Dvě z dvanácti průjezdních kolejí nástupiště nemají a slouží jen k průjezdu vlaků.

 

Zdroj: E 15