Novela po 20 letech

21.05.2020 10:47

Ministerstvo dopravy (MD) připravilo po 20 letech první novelu vyhlášky č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu. Zkráceně řečeno jde o přepravní řád, kterým se musejí dopravci a cestující ve veřejné dopravě řídit. Nová pravidla by měla začít platit na podzim. Deník Zdopravy.cz má novelu i její zdůvodnění k dispozici.

Ministerstvo poukazuje na to, že po 20 letech beze změn je původní vyhláška zastaralá. Novela tak reaguje mimo jiné na rozšíření elektronického odbavení, integrovaných systémů a chystané zavedení jednotného tarifu. Upřesňuje i termíny, například místo slov jízdenka a místenka se důsledně používá jízdní a rezervační doklad.

Řada ustanovení bude mít i praktické dopady. Nově například padá všeobecná povinnost cestujícího v zastávce na znamení mávat paží. Stačí, když se bude zdržovat v místech, kde ho řidič bezpečně uvidí. Dopravce nebo organizátor dopravy si ovšem pravidlo může uzpůsobit. „Takové povinnosti musí být srozumitelné, bezpečné a použitelné i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,“ píše se v novele.

Nová úprava dá také dopravcům možnost, aby smluvními přepravními podmínkami (SPP) umožnili obsazení více míst k sezení jedním cestujícím. Dosud platí, že cestující může obsadit jen jedno volné místo k sezení. Podle ministerstva jde o reakci na trend v letecké dopravě, kde některé letecké společnosti zavádějí povinnost obsazení více míst k sezení pro korpulentní osoby. „Cílem úpravy je umožnit zavést tato pravidla i pro dopravce v pozemní dopravě s ohledem na zprávu Státního zdravotního úřadu o růstu obezity české společnosti,“ píše ministerstvo v důvodové zprávě.

Cestujících se týká i další novinka. Do výčtu možných prohřešků, kterými cestující poruší přepravní řád a může být vyloučen z přepravy, přibyl zápach. Nové ustanovení tak zní takto: „Chová se hlučně, reprodukuje hlučně hudbu nebo zpěv nebo používá hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžuje ostatní cestující jiným nevhodným chováním, nebo zápachem.“

To už vzbudilo reakci. Předseda Asociace pro veřejnou dopravu Rudolf Mládek se táže, kdo bude osobou, která prohřešky posoudí, když vyhláška mluví o dopravci. „Je obecně známo, že různí lidé vydávají různé pachy, používají velmi rozdílné kosmetiky a také to, že typ kuchyně, respektive stravování, ovlivňuje celkové aroma. Co jednomu páchne, druhý může vnímat přesně opačně. Kdo tedy v Česku posoudí ‚zapáchajícího cestujícího‘? Kdo určí vylučovací intenzitu zápachu?“ táže se Mládek. Jeho komentář přinese deník Zdopravy.cz v příštích dnech.

Ministerstvo dopravy nově upravuje i cestování s dítětem. Už nebude platit, že cestující s dítětem, které je podle tarifu přepravováno bezplatně, mohou společně zaujmout jen jedno místo k sezení (pokud je jinak obsazeno). „Vývoj slev může vést i k zavedení bezplatného cestování i pro studenty do 18 let věku, v takovém případě je nepravděpodobné, že by doprovod studenta s ním sdílel jen jedno místo k sezení,“ píše ministerstvo.

Zpřesňuje se i povinnost cestujících, kteří zasedli místa vyhrazená pro pasažéry s dětmi, místo uvolnit. Cestující bez dítěte bude v takovém oddíle muset uvolnit místo kolegovi s dítětem i v případě, že má na místo platnou rezervaci.

Nová úprava rozšiřuje pravomoc dopravce v souvislosti s přepravou živých zvířat. „Současná právní úprava umožňovala překrucovat původně zamýšlený záměr ochrany cestujících proti pokousání. Cestujícím je nově exaktně nařízeno, že pes musí mít košík po celou dobu přepravy nasazen,“ píše MD. Nové je ve vyhlášce právě sousloví „po celou dobu přepravy nasazen“. Dosud bylo ustanoveno pouze to, že pes má mít náhubek. Jak a kde nebylo upřesněno.

Dopravci už nebudou muset vylepovat SPP ve vozidlech, zůstane to jen na jejich uvážení. Novou povinností je zveřejnit SPP způsobem umožňující dálkový přístup.

Zdroj: Doprava