Novou podobu má nádraží a 50 km trati

09.01.2017 19:52

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) na Klatovsku ukončila  dvě velké akce, které si vyžádaly celkově více než miliardové náklady. V roce 2017 ale žádné větší opravy na Klatovsku neplánuje. Zhruba jeden rok trvala kompletní rekonstrukce nádraží Horažďovice předměstí, kam SŽDC investovala cca 640 milionů korun.

Nádraží má nové vyvýšené a částečně zastřešené nástupiště, výtahy a podchod.

„Vyměnili jsme kompletně železniční svršek ve stanici, což představovalo celkem sedm a půl kilometru kolejí. Nové jsou výhybky, zabezpečovací a sdělovací zařízení i trakční vedení,“ vyjmenoval ředitel stavební správy západ SŽDC Lubor Hrubeš. Projekt byl financován za pomoci dotace z evropských peněz ve výši cca 500 milionů korun. Zbylou část platil Státní fond dopravní infrastruktury. Dalším velký projektem SŽDC byla rekonstrukce téměř padesátikilometrového traťového úseku mezi Klatovy a Železnou Rudou. Oprava přinesla podle SŽDC zejména zvýšení rychlosti na této turisty oblíbené železniční spojnici a tudíž i zkrácení jízdních dob vlaků. Zlepšila se rovněž propustnost trati a její bezpečnost. Mezi nejviditelnější přínosy patří výstavba nových nástupišť a rekonstrukce osvětlení ve stanicích.

            Celkové náklady na opravu jsou cca 930 milionů korun bez DPH, příspěvek Evropské unie dosáhl 588 milionů korun, zbytek platil Státní fond dopravní infrastruktury.

Zdroj: Klatovský deník