Obyvatelé Dynína a Neplachova mají nástupiště blíž k obcím

30.06.2020 14:39
Na dalším úseku čtvrtého koridoru bude možné jezdit rychlostí 160 km/h. Jde o jeden z konkrétních přínosů dokončené modernizace dvoukolejné trati mezi Dynínem a Ševětínem. Díky přesunutí nástupišť v Dyníně a Neplachově také došlo ke zlepšení dostupnosti železnice pro obyvatele obou obcí. Modernizovaný úsek je nyní připraven na instalaci evropského zabezpečovače ETCS.

Stavba probíhala od března 2018. Jejím účelem bylo primárně připravit podmínky pro nasazení evropského zabezpečovacího systému ETCS a dále uvést železniční trať i související stavby a zařízení do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům. Díky modernizaci zabezpečovacího zařízení současně došlo ke zvýšení bezpečnosti,“ uvedl ředitel Stavební správy západ Správy železnic Petr Hofhanzl.

Obsahem modernizace dvoukolejného úseku o délce 4,3 km bylo zřízení nového železničního svršku s důrazem na zvýšení rychlosti, dále rekonstrukce železničního spodku a také mostů a propustků. V železniční stanici Dynín se zrušila stávající úrovňová nástupiště. Cestujícím slouží nová zastávka na jižním kolejovém rozvětvení stanice s přístupem z místní komunikace III/1555. V Neplachově pak došlo k přesunutí zastávky do nové polohy blíže obci. Přístup k nástupištím je zajištěn po nově vybudovaném podchodu. Obě zastávky jsou vybaveny nástupišti s bezbariérovým přístupem, přístřešky pro cestující, osvětlením a informačním a kamerovým systémem.

Modernizací prošlo i zabezpečovací zařízení, trakční vedení a další návazné stavební a technologické objekty. Mezi ně patří i železniční most přes komunikaci III/1555 v jižní části železniční stanice Dynín. Původní ocelová konstrukce s dřevěnými mostnicemi byla z důvodu nízké provozní rychlosti nahrazena konstrukcí s průběžným kolejovým ložem. Pro zvětšení volné výšky pod mostem a zároveň zachování sklonových poměrů železniční trati bylo navrženo řešení s ocelovým U-rámem se spodním plechem o tloušťce pouhých 100 mm při rozpětí mostu 12,6 m. Spodní plech nosné konstrukce z jediného kusu nebylo možné v podmínkách ČR zhotovit, jeho výroba byla proto zadána v Německu.

Celkové investiční náklady akce s názvem Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část činí 756 284 394 Kč bez DPH. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020. Maximální příspěvek EU dosáhl výše až 494 764 171 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.

Zdroj: SŽ