OKD zaplatí SŽDC přes sto milionů

27.11.2017 20:38

Společnost OKD zaplatí Správě železniční dopravní cesty 102,8 milionu korun bez DPH za škody, které její důlní činnost napáchala na třetím železničním koridoru mezi stanicemi Karviná a Louky nad Olší.

 

Vyplývá to z dohody mezi oběma nyní již státními organizacemi, kterou zveřejnily v registru smluv. Podle smlouvy zaplatí OKD 92% nákladů na opravu poškozeného přejezdu na kilometru 328.670.

Na první pohled vysoká cena je způsobená i tím, že se budou zvedat koleje až o 1,29 metru na úroveň, která zajišťuje bezpečný a plynulý provoz. Poškozený přejezd je situovaný v prostoru druhé a třetí těžební kry Důlního závodu 2, kde dlouhodoběji probíhá a do budoucna bude pravděpodobně probíhat intenzivní hornická činnost. Už teď musí vlaky v úseku zpomalit až na 40 kilometrů v hodině.

Koleje v místě přejezdu budou vyzvednuty, železniční spodek bude navýšen haldovinou a koleje budou opět vloženy na vytvořené kolejové lože. Koncové úseky koleje s menším zdvihem budou zvedány postupnými zdvihy v ose koleje. Dále bude zřízena nová přejezdová konstrukce,“ uvádí smlouva.

Mezi poškozenými je i společnost Advanced World Transport (AWT), která má v daném úseku jednu kolej. Celková výše škody je vypočítána znaleckým posudkem, finální cena bude záležet na výsledku soutěže.

Společnost OKD, kterou převezme kvůli finančním problémů státní společnost Prisko, má mít podle zákona o ochraně a využití nerostného bohatství finanční rezervu za účelem sanace území dotčených těžbou. I proto SŽDC nemá obavy, že by OKD ve finančních problémech nakonec stavbu nezaplatila.

Podle mluvčí SŽDC Kateřiny Šubové je součástí akce nejen sanace nivelety koleje, ale i souvisejících částí infrastruktury, například trakčního vedení, zabezpečovacího zařízení nebo kabelových rozvodů. Akce se dotkne i silnice II/475 v majetku Moravskoslezského kraje. „V současnosti probíhá územní řízení, je dopracovávaná dokumentace pro stavební řízení. Předpoklad fyzické realizace stavby je rok 2018,“ řekla Šubová.

 

 

Zdroj: čkd