Oprava sesuté trati u Karlových Varů nabírá zpoždění

28.01.2021 10:27

Správa železnic posunula zprovoznění trati mezi Karlovými Vary a Chomutovem v úseku Dalovice – Hájek o další měsíc. Podle nového rozkazu o výluce nebudou na trať v tomto úseku vypraveny vlaky až do 13. března. Jde již o třetí prodloužení výluky.

Jedná se tak o další zpoždění, které v úseku na Karlovarsku nastalo. Poslední výluka začala v květnu, od té doby po trati vlaky nejezdí. „Ukončení výluky předpokládáme v březnu, vliv na přesný termín bude mít teplota a charakter počasí,“ řekla mluvčí Správy žaleznic Nela Friebová.

Podle Friebové bylo v rámci stavby nutné odtěžit stávající nestabilní těleso náspu v délce 185 metrů, zpevnit podloží náspu, zajistit dostatečné odvodnění z okolních pozemků a zřídit nový násep tělesa železničního spodku s výztužným prvkem. „V současné době se práce zaměří na vlastní stavbu náspu. Dále bude potřeba opětovně zřídit železniční svršek a trakční vedení, aby mohlo dojít k obnovení dopravy,“ dodala Friebová.

K poslednímu posunu termínu došlo na podzim, podle původních plánů se mělo jezdit do konce původního jízdního řádu. Nový termín byl naplánovaný na 13. 2., ani ten už neplatí.

Mezi Dalovicemi a Hájkem se opravují dva úseky, problém se týká úseku v km 178,850 – 180,000. V části od propustku směrem ke stanici Hájek došlo při těžení k odhalení další poruchy podloží. Jde o takzvané smykové plochy, které zasahovaly mimo původní rozsah stavby

Zakázku provádí sdružení firem, které už získalo předchozí práce na sanace jiného úseku provádí. Jde o společnosti Chládek & Tintěra, STRIX Chomutov a H-PRO GEO. Za tuto část opravy Správa železnic zaplatí 135 milionů korun.

Správa železnic původně vypsala soutěž na sanaci větší části za půl miliardy korun, zakázku ale zrušila a zadala práce napřímo sdružení. První etapa byla vysoutěžena už dříve, Správu železnic přijde na 467 milionů korun.

Úsek mezi Dalovicemi a Hájkem postihl v roce 2018 velký sesuv. V místě dochází od května k odtěžení stávajícího náspu a vybudování nového kolejiště a trakčního vedení. Po opravě bude trať v normovém stavu a bude zavedena plná traťová rychlost.

Zdroj: Doprava