Oprava trati u Horažďovic má za sebou první etapu

09.11.2020 10:51
Koncem října skončila první etapa kompletní obnovy železniční trati mezi Horažďovicemi a Žichovicemi na Klatovsku v Plzeňském kraji. Během šesti týdnů se opravily propustky a vyměnilo přibližně 2,5 kilometru železničního svršku (pražců a kolejnic). Nově je zde bezstyková kolej, která zajistí plynulejší jízdu vlaků. Stavební práce na zbývajícím, zhruba 3,5kilometrovém úseku budou pokračovat příští rok a přijdou celkem na přibližně 131 milionů korun.

Oprava části trati Horažďovice předměstí – Klatovy, kde mezi stanicemi Horažďovice a Žichovice dojde v mezistaničních úsecích ke kompletní obnově železničního svršku, opravě mostních objektů a úpravě přejezdů, patří v současné době mezi naše stěžejní opravné akce. Začali jsme letos a budeme pokračovat ještě v příštím roce,“ říká ředitel Oblastního ředitelství Plzeň Správy železnic Radek Makovec.

Zásadním bodem druhé etapy prací bude zejména oprava ocelového mostu přes Otavu u Horažďovic. Při ní se z mostu odstraní starý nátěr tryskáním, následně se aplikuje nový antikorozní, dojde k výměně mostnic a instalaci nového dilatačního zařízení. Stavební činnost bude pokračovat dále až do Žichovic, v celém úseku se vyčistí štěrkové lože, položí nové betonové pražce a bezstyková kolej. Oprava se dotkne i dvou železničních přejezdů, na kterých budou nahrazeny kolejové obvody za počítače náprav, což jednak umožní právě instalaci bezstykové koleje a zároveň se i zvýší bezpečnost a spolehlivost provozu na obou přejezdech.

Stavební práce si vyžádají omezení provozu vlaků, hlavní výluka je naplánovaná na období od 13. srpna do 7. října 2021.

Na tuto stavbu bude navazovat celková revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) - Sušice (včetně). Její náplní bude především rekonstrukce stanic Horažďovice, Velké Hydčice, Žichovice a Sušice, které nově umožní bezbariérový přístup cestujících pomocí centrálního přechodu nebo změnou konfigurace kolejiště.

Zdro: sž