Opravu zfušovaného mostu zaplatil stát

17.07.2016 14:12

Přes most u Kozolup na Plzeňsku už mohou pendolina svištět stodesetikilometrovou rychlostí. Ještě nedávno se tudy šourala padesátkou, stavba, která je součástí před několika lety modernizovaného železničního koridoru Plzeň–Cheb, totiž vykazovala řadu závad.

Teď je trať konečně opravená. Déle než rok trvající práce ale stály desítky miliónů, a kdo je ale ve výsledku zaplatí, se stále neví. Zatím musel sáhnout do kasy stát, konkrétně Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). „Opravu financovala SŽDC ze svých zdrojů,“ potvrdil Právu Marek Illiaš, mluvčí zmíněné organizace.

„V této věci stále probíhají soudní spory. Jejichž předmětem je i výše finanční náhrady,“ dodal Illiaš. O jaké peníze jde, nechce SŽDC kvůli právní bitvě zveřejnit, podle informací Práva by mělo jít o částku přesahující sedmdesát miliónů korun.

Most byl dokončený už v roce 2009, problémy se začaly ve větší míře projevovat po plném zprovoznění modernizované dvoukolejné trati – celkem šlo o akci za více než třináct miliard – v roce 2011. Vysoký násep nad přemostěním potoka a silnice z Kozolup do Nýřan si začal sedat, v klenbě mostu se objevily trhliny. SŽDS musela jednu kolej úplně uzavřít a na druhé výrazně omezit rychlost. „Porucha železničního tělesa je reklamována u zhotovitele, ten ale reklamaci odmítá,“ uvedl Illiaš.

Stavbu vyprojektovala společnost Sudop Praha a postavilo ji sdružení Západní expres, tvořené podniky OHL ŽS, Subterra, Skanska DS a Leonhard Weiss. „Z nezávislých expertních posudků vyplývá, že ze strany zhotovitelů byly dodrženy veškeré podmínky výstavby, a tudíž na straně zhotovitele nedošlo k žádnému pochybení,“ sdělila Právu už dříve Taťjana Pelíšková, zastupující OHL ŽS – tato firma byla hlavou zmíněného sdružení.

SŽDC se nakonec rozhodla nečekat na dořešení soudních sporů a na místo už počátkem loňského roku vyslala stavební čety. Ty musely odtěžit problémové části železničního tělesa, zpevnit a sanovat mostní konstrukci a znovuvytvořit násep zpevněný geomříží.

Zdroj: Právo