Opravy nádraží v Praze a ve středních Čechách

23.03.2018 16:41

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) plánuje letos proinvestovat na přípravu a realizaci oprav či rekonstrukcí nádražních budov v Praze a ve Středočeském kraji téměř 207 milionů korun. Přímo do oprav a rekonstrukcí pražských nádraží půjde 51 milionů, do středočeských pak 118 milionů korun. Už příští rok začnou práce na dvou klíčových pražských nádražních budovách. Ve středních Čechách se letos opraví nádraží v Kolíně, Hořovicích či Nelahozevsi.


Zatímco letos probíhají z důvodu náročné projektové přípravy především opravy menších nádraží, už v příštím roce by se měly začít revitalizovat větší výpravní budovy jako například Praha-Smíchov či Praha hlavní nádraží. Řada významných projektů se však realizuje i letos. „Na počátku roku jsme dokončili opravu nádražních budov ve Zdicích či Praze-Braníku, momentálně končí opravy budov v Kutné Hoře městě a v Příbrami,“ říká ředitel Správy osobních nádraží SŽDC v Praze Lukáš Fořt a současně doplňuje: „Naopak za pár týdnů začnou opravy staničních budov v Kolíně, Hořovicích, Karlštejně či Nelahozevsi. U většiny nádraží se v rámci jednotlivých projektů opravuje fasáda, mění okna a dveře a revitalizují prostory pro cestující.“

Vedle samotných opravných prací pokračuje letos i příprava rozsáhlejších projektů, které se začnou realizovat v příštím roce. Mezi ně patří oprava nádražní budovy v Berouně a pak především dvou klíčových pražských nádraží – Prahy-Smíchov a historické Fantovy budovy na hlavním nádraží. Smíchovské nádraží patří mezi tři nejvytíženější v hlavním městě, více než šedesátiletá výpravní budova však už dávno neodpovídá požadavkům dnešní doby a potřebuje zásadní rekonstrukci. „Půjde o nejrozsáhlejší rekonstrukci výpravní budovy od roku 1952. Po její realizaci dojde k navýšení úspor energie, dispozičním změnám a zlepšení pracovního a klientského komfortu,“ vysvětluje Lukáš Fořt. Rekonstrukce se dotkne celého objektu osobního nádraží, tedy její střední části i obou křídel.

Pokud jde o opravu Fantovy budovy, momentálně se připravuje projekt, na jehož základě bude SŽDC žádat o stavební povolení a vypíše výběrové řízení. „Připravujeme také studii využití Fantovy budovy, naší snahou je více propojit novou odbavovací halu s historickou budovou,“ informuje Fořt. Z menších nádraží v Praze a ve středních Čechách by se příští rok měly opravit ty ve Voticích, Zvoleněvsi či Žlebech. Vedle samotné rekonstrukce budov je velmi důležité najít také využití volných prostor v těchto budovách. „Letos se ve větší míře zaměříme na komerční využití nádražních prostor, chceme například, aby na každém větším nádraží byl alespoň bankomat, nápojový automat, případně kavárna, trafika či nějaké občerstvení. Chceme vytvořit určité standardy pro různě velké nádražní budovy,“ uzavírá ředitel Fořt.

Největší plánované investice do nádražních budov ve Středočeském kraji
a v Praze v letech 2018 a 2019
v mil. Kč
Praha hl. n. 1000
Praha-Smíchov 250
Beroun 240
Kolín 66
Zdice* 8,8
Příbram* 8,8
Kutná Hora město* 7,7
Hořovice 6
Karlštejn 5,8
Čachovice 5,5
Nelahozeves 5,5
Nižbor 5
Bratkovice 5

Zdroj: sždc