Optimalizace trati z Bystřice nad Olší do Českého Těšína zrychlila regionální i dálkové vlaky

11.01.2014 11:03

 – Komfortnější cestování v regionálních i dálkových vlacích a zároveň zkrácení jízdních dob přineslo dokončení modernizace 3. koridoru v úseku mezi stanicemi Bystřice nad Olší a Český Těšín. Naklápěcí vlaky jím mohou projíždět rychlostí až 160 km/h. Stavbu, která začala v květnu 2009, dnes slavnostně ukončila Správa železniční dopravní cesty. 

Stavba řešila optimalizaci traťových úseků Bystřice nad Olší – Třinec a Třinec – Český Těšín a současně přestavbu železniční stanice Třinec. V rámci akce se provedla kompletní obnova železničního spodku v rekonstruovaných kolejích a rekonstrukce mostních objektů a trakčního vedení. Konečným výsledkem bylo zvýšení traťové rychlosti až na 140 km/hod pro klasické skříně, pro vlaky s výkyvnými skříněmi v některých úsecích až na 160 km/h. Použitím moderního zabezpečovacího zařízení ve stanicích a na trati došlo i ke zvýšení bezpečnosti.

Práce zahrnovaly rovněž výstavbu podchodů a zřízení bezbariérových přístupů. K většímu pohodlí a bezpečnosti cestujících na nádražích přispělo zvýšení nástupních hran na nástupištích a rekonstrukce osvětlení. Stanice a zastávky byly rovněž vybaveny novým informačním zařízením. Na stavební práce v rámci optimalizace navázala výstavba zastávky Třinec centrum, která výrazně zkrátila docházkovou vzdálenost na vlaky pro velkou část obyvatel města.

Náklady na realizaci stavby činily téměř 2,7 miliardy Kč bez DPH. Stavba je v rámci Operačního programu Doprava na léta 2007–2013 spolufinancovaná Evropskou unií z Fondu soudržnosti. Příspěvek EU může činit až 2 003 922 668 Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Zdroj:ČTK