Peróny klesají, oprava se protahuje

12.06.2015 09:10

Dostavbu nového nádraží v Ústí nad Orlicí zkomplikovaly problémy s podložím. Místo na jaře je proto termín dokončení modernizace přeložen na září.

"Jedno nově budované nástupiště se nepředvídaně propadlo. Ale pokles není nijak dramatický, nejvíc propadlé místo je 40 milimetrů," řekl mluvčí Správy železniční dopravní cesty Jakub Ptačinský.

Podle něj problémy způsobilo sednutí materiálu v místech přístupové cesty k nádraží a travnatých ploch kvůli pojezdu pracovních strojů.

"Závada nemá vliv na provoz ani na bezpečnost, cestující mohou problém spatřit, jen pokud se na něj zaměří, jinak si ho ani nevšimnou. K vyřešení se použijí místní nízkotlaké injektáže a sanace hran na části nástupišť od podchodu směr Česká Třebová," uvedl Ptačinský. Oprava propadu třebovské strany nástupišť číslo jedna a dvě se uskuteční během srpnových a zářijových výluk.

Správci železnic nyní zpracovávají i další projekt, kterým chtějí předejít zaplavování třetího nástupiště z přilehlého zalesněného svahu. Stává se tak při delších nebo prudkých deštích.

"Voda s sebou nese zeminu a pevné částice, které nám ucpávají kanalizaci, a tím dochází k jejímu rozlití po nástupištní ploše. V korytě řeky byl také objeven pilíř, který se musí demontovat tak, aby se na něj nezachytávaly věci při velké vodě," řekl mluvčí SŽDC.

Stanice slouží cestujícím ve zkušebním provozu od poloviny listopadu loňského roku. Práce, které nebyly předmětem změn při výstavbě, byly dokončeny do konce března. Nyní investor finišuje na oddláždění soutoku Tiché Orlice a Třebovky, dodělává nábřežní zídky a zajišťuje náhradní výsadbu. Historická budova je už jediným nezmodernizovaným místem na tomto úseku hlavního koridoru.

I když řada nedodělků průběžně mizí, u řady cestujících trvá nespokojenost s příliš malými prostorami nového nádraží a velkými přestupními vzdálenosti kvůli šířce kolejiště.

 

Zdroj:   Mladá fronta DNES