Písek

11.02.2017 11:44

Písek – Obyvatelé a návštěvníci města by už od druhé poloviny příštího roku mohli využívat další železniční stanici, pro kterou ve čtvrtek zastupitelé schválili název Písek jih. Její stavbu u podchodu na sídliště Jih v Preslově ulici připravuje Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

„Zpracovává se dokumentace pro územní rozhodnutí, která má být dokončena v březnu. V tomto termínu budeme žádat o vydání územního rozhodnutí,“ uvedl tiskový mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Zastávka na trati č. 201 Tábor – Ražice měla původně stát v dolní části Preslovy ulice, kde je mezi domy a tratí poměrně malý prostor. Obyvatelům se to nelíbilo a na žádost města SŽDC stavbu posunula do prostoru lesoparku. Přístup na zastávku bude z ulice Heritesova a Sovova.

            Vzhledem ke změně umístění musela SŽDC zrušit původní projektovou přípravu. I nyní očekává komplikace. „Umístění zastávky u podchodu vyvolá nejspíš kácení některých stromů. Nemůžeme opravit podchod, protože není v majetku SŽDC, proto jeho rekonstrukci není možno hradit z veřejných prostředků,“ dodal Marek Illiaš.

            Město Písek již vyšlo vstříc žádostem SŽDC, pokud jde o pozemky. „Radní schválili u dvou pozemků smlouvu o právu provést stavbu a k majetkoprávnímu vypořádání dojde potom po dokončení stavby,“ vysvětlila vedoucí odboru správy majetku MÚ Milena Hladíková. Zastupitelé souhlasili s prodejem pozemku o velikosti zhruba 20 m2.

            Celkově pátá písecká železniční zastávka bude vybavena přístřeškem pro cestující a na komunikace města se napojí dvěma bezbariérovými rampami a schodištěm. Investor předpokládá, že oplotí část trati navazující na nástupiště, aby zde lidé nemohli přecházet koleje a využívali podchodu. „Zastávka má přispět ke zlepšení dopravní obslužnosti centra a zvýšení dostupnosti železniční dopravy pro lidi z jižní části města,“ dodal místostarosta Josef Knot.

Zdroj: Písecký deník