Po 176 letech skončilo klasické řízení provozu mezi Brnem a Břeclaví

21.06.2015 19:54

- Po téměř dvou stech letech skončilo klasické řízení železničního provozu na koridoru mezi Brnem a Břeclaví. Zanikají tak běžná dispečerská a řídící pracoviště, které nově převzalo dispečerské pracoviště v Přerově. Dálkově se tak v České republice řídí na 1500 km tratí s železničním provozem, a v dohledné době toto číslo bude i nadále vzrůstat.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), připravuje stavbu za stovky milionů korun i v Praze, odkud by se měl řídit provoz na železnici sever-jih a západ-východ. Realizace centrálního dispečinku v Praze není zdaleka tak jistým krokem, jako postupné stahování dálkového řízení provozů do jednoho pracoviště. SŽDC se v současné době řeší i spor s energetickým gigantem ČEZ, konkrétně o neproplacené miliardy za neodebranou energii kterou správce infrastruktury nakupuje pro vlaky v síti na energetické burze.

Dvacítka výpravčích přechází na jiné provozy, nostalgie mizí

Tato změna se dotkne celkem 20 výpravčích. Z 11 se stanou dispečeři CDP Přerov, právě odkud bude nadále i tato trať dálkově řízena. 7 výpravčích bude převedeno na jiné tratě v provozním obvodu, 2 si požádali o výpověď a jeden odchází do důchodu. Efektivita centrálního řízení je přitom co do bezpečnosti provozu i komplexního řízení nesporná. Mizí tak už jen nostalgie jak z hlavních, tak i z vedlejších tratí, kdy obsluhu závor prováděl pracovník drah točením klikou s řadou táhel a řetězů.

Centrální řízení už řadu let přechází i na lokální tratě, hlásky, hradla a výhybny postupně mizí na pulty dispečerů s obsluhou desítek provozních prvků celých tratí. SŽDC chce v tomto nastoleném trendu i nadále pokračovat, pokud tedy ve svém rozpočtu bude mít dost finančních prostředků.

Zdroj: Doprava