Podílíme se na opravách hlavního nádraží v Praze

11.02.2015 12:49

ČD Cargo získalo zakázku na návoz a odvoz materiálu pro rekonstrukci zastřešení kolejiště ve stanici Praha hlavní nádraží. Rekonstrukce bude zahrnovat nové nátěry kovových částí, výměnu skel a podobné práce. Stavbu provádí společnost Metrostav, která je zároveň objednatelem přepravy a na jejich zajištění si od ČD Cargo pronajal několik vozů, kterými se bude obsluha provádět.

Bohužel v naprosté většině případů se zboží do železničních vozů bude nakládat v Praze-Libni, kam se bude dovážet nákladními automobily. Po nakládce budou vozy odvezeny na hlavní nádraží, kde se přistaví k příslušnému nástupišti k vykládce. Poprvé se tak stalo 4. února 2015. Celá rekonstrukce by měla trvat přibližně 2,5 roku.

Zdroj: Doprava