Pokračuje realizace i příprava dalších významných staveb v Jihomoravském kraji

19.03.2022 11:12
Letošní rok se na jižní Moravě z pohledu modernizace železnice nese především ve znamení velkých investičních akcí, kvůli kterým vlaky na 12 měsíců zcela opustily trať mezi Brnem a Blanskem. Tranzitní koridor z Brna směrem na Českou Třebovou však není jediným místem v kraji, kde Správa železnic svou síť tratí vylepšuje. V realizaci či projektové přípravě je řada dalších staveb, které přispějí ke komfortu příměstské dopravy i zrychlení spojení mezi regiony.

Během zastaveného provozu v úseku Brno-Maloměřice – Blansko Správa železnic nahrazuje železniční přejezd u zastávky Blansko město. Nejen cestující budou moct v jeho místě ještě letos využívat nový podchod a upravené okolí vlakové zastávky s novými toaletami či bezbariérovým přístupem k nástupištím. Celkové náklady stavby dosahují 183 milionů korun. Silniční dopravě bude sloužit přemostění trati realizované městem Blanskem.

Na jaře se u Blanska rozběhne také rekonstrukce železničního mostu přes mlýnský náhon nedaleko zastávky Dolní Lhota. Vlaky už u něj při průjezdu nebudou muset zpomalovat. Omezeného provozu na koridoru se ale využije i k sanaci nestabilního náspu a odstranění propadu rychlosti mezi Březovou nad Svitavou a Svitavami v sousedním Pardubickém kraji.

Na trati z Brna směrem na Břeclav byla letos dokončena stavba nové odbočky Rajhrad. Investice v celkové výši 368 milionů korun zvýšila propustnost velmi vytížené části koridoru. Na jaře také skončí 1. etapa elektrizace trati z Brna do Zastávky u Brna. Úsek mezi Brnem a Střelicemi se modernizoval od roku 2020 s celkovými náklady 2,8 miliardy korun a byly na něm otevřeny zcela nové zastávky Brno-Starý Lískovec a Ostopovice.

V brněnské části Židenice již začala rekonstrukce dvou železničních mostů přes Šámalovu ulici, která během letošního roku vyřeší jejich nevyhovující šířkové uspořádání i podjezdnou výšku. A ještě letos chce Správa železnic požádat o stavební povolení pro kompletní rekonstrukci stanice Brno-Královo Pole. Stavba s odhadovanými náklady 2,7 miliardy korun přinese vedle moderních nástupišť a nové nádražní budovy i prodloužení podchodu směrem k Myslínově ulici.

Do fáze územního řízení v tomto roce pokročila příprava rychlejšího spojení do Boskovic. Modernizace části současné trati a novostavba spojky ke koridoru Brno – Česká Třebová má kladné stanovisko procesu EIA. Realizace stavby a přestupního terminálu umožní nasazení přímých osobních vlaků z Brna a usnadní cestování do krajského města.

Územní příprava pokračuje také pro modernizaci dalších tratí v regionu. Aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí či samotné územní řízení probíhá pro jednotlivé stavební úseky modernizace trati z Brna do Přerova na rychlost 200 km/h. Stavět by se mělo postupně v letech 2024 až 2031. Dokumentaci pro územní rozhodnutí zpracovávají projektanti rovněž pro úsek vysokorychlostní trati mezi Modřicemi a Šakvicemi, kde se zahájení výstavby předpokládá v roce 2025.

Zdroj: sž