Polemika k lokálce do Malé Morávky

15.06.2018 15:24

Moravskoslezský kraj chce na prázdniny po dlouhých letech objednat provoz na lokálce Bruntál – Malá Morávka. Podle Správy železniční dopravní cesty to ale stav trati neumožňuje. Na postoj SŽDC reaguje Jiří Mužík, jednatel železničního dopravce MBM rail, který má ve spolupráci se Slezským železničním spolkem nově objednané spoje zajišťovat. Mužík s názorem správců železnic nesouhlasí, trať je podle něj plně sjízdná. 

MBM rail je dopravcem, který bude smluvně zajišťovat letní provoz vlaků lokálce do Malé Morávky. Tuto dopravu podporuje Moravskoslezský kraj a dopravce MBM rail tuto iniciativu vítá. MBM rail má zkušenost s obdobnou dopravou do Zubrnic, kterou provozuje na objednávku Ústeckého kraje již třetím rokem, a to v závazku veřejné služby.

Pro uvažovaný projekt vlaků do Malé Morávky byly v systému SŽDC objednány trasy pro celkem 110 párů vlaků v letní sezóně. Protože jde o takzvanou trať s nulovým provozem, jsou trasy prozatím rozpracovány. Tento postup, kdy se ověřuje provozuschopnost tratě, je obvyklý u všech tratí, na kterých není pravidelný provoz.

 

Dopravce MBM rail velmi překvapilo prohlášení mluvčího SŽDC, který uvádí, že v roce 2018 nelze na trati provozovat dopravu. SŽDC uvádí, že po zimním období bylo zjištěno, že je nevyhovující stav mostů, přejezdů, dokonce má být splavený železniční svršek. Podle dokumentace, kterou máme k dispozici, je trať ve stavu, který je obvyklý u neprovozovaných lokálek, ale trať je plně sjízdná, nechybí žádné součásti, jsou nanejvýš travou zarostlá nástupiště, ale nic nebrání provozu. Dokonce před několika týdny byl na trať vypraven osobní vlak, projel bez jakýchkoli problémů. Je logické, že byl-li skutečně splaven železniční svršek, osobní vlak nemohl být vypraven.

Je zarážející, že SŽDC konstatovala závady na trati až několik měsíců po skončení zimy. Byla-li totiž trať nesjízdná, měla být vyloučena a měly být provedeny opravy. Špatný stav trati se ale „objevil“ až po objednání tras pro prázdninové pravidelné vlaky. I proto nejen dopravce MBM, ale i další odborníky zarazil údaj, podle kterého je trať v dezolátním stavu a na její opravu je třeba 100 milionů korun. Tato suma je zjevnou nepravdou, v lepším případě špatným odhadem.

Dopravce MBM rail na objednávce kapacity trvá a očekává, že SŽDC přehodnotí svůj postoj, který uvedl mluvčí SŽDC Marek Illiaš. Spolupráce dopravce MBM se SŽDC byla vždy korektní a společnost MBM by jen velmi nerada zvažovala právní kroky v případě, že by požadovaná kapacita dráhy dopravci nebyla přidělena.

Zdroj: Doprava