Poříčany mají modernizovaná nástupiště

08.01.2019 22:19

Bezbariérový přístup na všechna čtyři nástupiště a prodloužení podchodu pod celou stanicí přinesla rekonstrukce železniční stanice Poříčany na trati Praha – Kolín. Investice Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) dosáhla částky 125 milionů Kč, stavbu realizovala společnost Chládek a Tintěra, Pardubice.


V rámci stavby došlo ke kompletní rekonstrukci nástupišť, nástupištních přístřešků a podchodu. Dále se kompletně vyměnily prvky mobiliáře a instalovaly informační tabule na nástupištích a v odbavovací hale. „Celá stanice je nově bezbariérová. Pro přístup na 1. nástupiště jsme vybudovali rampu u pošty, na každém nástupišti jsou výtahy,“ uvedl ředitel Stavební správy západ Petr Hofhanzl a dodal: „Stavba má pozitivní dopad také v podobě zrušení bariéry rozdělující obec na dvě části. Tou byla právě neprůchodná železniční stanice. Prodloužením podchodu došlo k odstranění zmiňované překážky a obyvatelé a cestující mohou bezpečně procházet pod kolejištěm stanice.“

Jménem zhotovitele bych chtěl vyzvednout architektonické řešení projektanta, které zkrášlilo stávající železniční stanici, dále patří dík objednateli za odborný přístup jeho pracovníků v průběhu realizace zakázky a také cestujícím za pochopení v době provádění stavebních prací, kdy byl omezen provoz na nástupištích,“ řekl ředitel stavby Přemysl Krejsa z firmy Chládek a Tintěra, Pardubice.

Rok a půl trvající rekonstrukce dále zahrnovala úpravy železničního svršku a lokálně i železničního spodku, úpravy sdělovací techniky (rozhlasové zařízení, kamerový a informační systém, přeložky příslušných kabelů), osazení lavičkami a odpadkovými koši a instalaci orientačního systému včetně prvků pro osoby s omezenou schopností orientace. Upravené jsou i přístupové cesty.

Zdroj: Doprava