Poslanci na návrh Senátu upravili přístup dopravců na vlečky

29.09.2016 17:35

– Sněmovna dnes opakovaně schválila novelu drážního zákona, která kromě jiného upravuje kategorie drah. Poslancům ji vrátil Senát s pozměňovacím návrhem, který především upravuje přístup dopravců na vlečky. Sněmovna na tento pozměňovací návrh přistoupila. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident.

 

"

 

Pozměňovací návrh Senátu v částí týkající se vleček reaguje na situaci kolem těžební firmy OKD. „Tento návrh nijak významně nemění obsah vládního návrhu ani nejde proti principům v něm obsaženým," řekl dnes poslancům ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) a pozměňovací návrh podpořil.

 

Již dříve členům senátního hospodářského výboru popsal, že při privatizaci firmy byla vyvedena na dceřinou společnosti poměrně velká část vleček, která obsluhuje uhelné doly, a bez zabezpečení přístupu třetích stran by vznikla monopolní situace, kdy by jiná společnost nemohla vyvézt uhlí z dolů. Další část senátního návrhu napravuje některé legislativně technické nedostatky.

 

Novela v původní schválené podobě uváděla, že vlečka je veřejně přístupná, pokud není součástí areálu využívaného v těžebním, zpracovatelském nebo energetickém průmyslu. Pozměňovací návrh Senátu rozšířil podmínky, za nichž je provozovatel veřejně nepřístupné vlečky povinen umožnit přístup dopravcům. Půjde například o manipulační místa, jejichž vlastník je odlišný od vlastníka nebo provozovatele vlečky.

Přidělování kapacity dopravcům

 

Novela především reaguje na nový zákon, který zřizuje Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře. Tento úřad bude mít za úkol hlídat rovný přístup státu při přidělování kapacity jednotlivým dopravcům na přeplněných železničních tratích nebo chránit spoje objednané a financované z veřejných peněz proti komerčním linkám. Na starosti bude mít i přístup k letecké infrastruktuře. Tento nový zákon dnes podepsal prezident Miloš Zeman.

 

Novela drážního zákona také řeší přidělování kapacity na dráze, nově upravuje postup provozovatele dráhy při jednání s dopravci o přístupu k drážní infrastruktuře pro účely tvorby jízdního řádu. Stanoví také, že stavba dráhy celostátní, regionální, tramvajové, trolejbusové nebo metra je veřejně prospěšnou. Má pomoci hlavně městům při výstavbě nových linek hromadné dopravy."

Zdroj: čtk