Poslední ruskou reléovku v Česku nahradí počítače

19.04.2015 20:34

– Sestavili ho v tehdejším Leningradu a do provozu uvedli v roce 1972. Od té doby reléové zabezpečovací zařízení, takzvaná reléovka, na lovosické stanici zabezpečuje veškerou dopravu na železnici. Unikátní zařízení, poslední svého druhu v republice, má ovšem fungovat už jen několik měsíců. Nahradí ho moderní výpočetní technika. "Nemůžeme si na něj stěžovat, ale technika jde zkrátka dopředu. Já na něm pracuji už 24 let, je to živé zařízení, kde si se spoustou věcí poradíte sami. Nyní procházíme školeními na ovládání nového zařízení elektronického," popsal traťový výpravčí ústředního stavědla na stanici v Lovosicích Jiří Roček.

Moderní zabezpečovací zařízení označované zkratkou JOP má dozor nad lovosickým kolejištěm převzít pravděpodobně v příštím roce. Výměna starého zařízení za nové je součástí rozsáhlé zakázky v hodnotě 600 milionů korun, kterou Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC) zadala firmám AŽD Praha a Monzas.

Chystaná stavba označovaná jako "Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení zšt. Lovosice" zahrnuje i výměnu traťových zabezpečovacích zařízení na přilehlých tratích za automatická hradla a další kolejové úpravy v Lovosicích, a to jak na osobním, tak na nákladovém nádraží. Dojde ke zrušení některých variantních cest, u nástupišť číslo 2 a 3 zase k doplnění kolejových spojek, které umožní pohodlnější přestup z vlaků z vedlejších tratí (Česká Lípa, Postoloprty) na vlaky jedoucí po hlavní trati (Praha, Děčín) bez nutnosti zacházení do podchodu nádraží.

 

Součástí zakázky je ovšem i vybudování kamerového a informačního systému na lovosickém nádraží, výměna rozhlasového a sdělovacího zařízení, neboť to současné neumožňuje automatický provoz, nebo zřízení nových kabelových tras mezi Lovosicemi a přilehlými stanicemi.

Úprav se dočkají i některé železniční přejezdy, jež pro řidiče v současné době nejsou zcela bezpečné, například mezi Sulejovicemi a Čížkovicemi. Přibude na nich i zařízení pro nevidomé.

Podle přednosty provozního obvodu Lovosice Martina Krejčího mají dělníci se stavebními pracemi začít už v květnu. Jak vyplývá ze smlouvy uzavřené mezi firmami a SŽDC, skončit pak mají do 17 měsíců od zahájení. Celé dílo mábýt hotové do 23 měsíců.

Cílem rekonstrukce je podle SŽDC odstranit nepotřebné části železničního zařízení a současně zvýšit využitelnostu toho stávajícího.

"Smyslem úprav je snaha snížit provozní náklady a zajištění technického souladu s normami a předpisy. Zároveň bude těmito stavbami dosaženo lepšího organizování dopravy, které přinese možnost pečlivějšího dodržování jízdního řádu a dosažení zvýšení kapacity trati," stojí v souhrnné technické zprávě projektu.

 

Předmět zakázky

 

Součástí zakázky za zhruba 600 milionů korun je především výstavba nového staničního zabezpečovacího zařízení (SZZ) na stanici v Lovosicích a úpravy traťových zabezpečovacích zařízení (TZZ) na přilehlých úsecích, konkrétně na trati Lovosice – Prackovice, Lovosice – Čížkovice, Žalhostice – Lovosice a Lovosice – Chotiměř.

 

Zdroj:

Litoměřický deník