Práce na železnici mezi Aší a Selbem jsou v plném proudu

23.05.2015 09:42

Další z pravidelných koordinačních schůzek ke zprovoznění železnice Cheb – Aš – Hof se konala na radnici v Selbu před pár dny. Na jednání bylo konstatováno, že veškeré práce na české i německé části této stavby probíhají dle plánu.

 

Na našem úseku se už pracuje delší dobu, hotovo zde má být koncem června. Dokončen nebude zabezpečovací systém, který se nainstaluje až v době, kdy bude hotova stavební část projektu v Německu.

 

Na německém úseku se už rovněž vyměňuje kolejový svršek, pracuje se na přemostění silničního obchvatu obce Erkersreuth (řidiči jedoucí po silnici do Selbu kvůli tomu projíždějí kolem stavby zúženou vozovkou sníženou rychlostí).

 

Na schůzce zazněla také nová informace týkající se budoucího provozu železnice - mělo by dojít k navýšení počtu vlaků z původního počtu osmi párů na devět.

Vše směřuje k tomu, že 13.12.2015, jak bylo před časem naplánováno, s novým jízdním řádem začne i pravidelný provoz na trati Cheb - Aš - Selb - Hof. Stane se tak v roce, ve kterém si připomínáme 150. let od zprovoznění železniční trati Cheb - Aš - Hof (k události nyní probíhá výstava v ašském muzeu nazvaná "150 let železniční trati Oberkotzau - Aš").

V Selbu byl zatím okrajově projednán způsob slavnostního zahájením provozu, bližší informace budou známy až v proběhu roku. Jisté ale je, že i letos, stejně jako loni, se v Aši uskuteční část oslav Dne železnic (dne 19.9.2015), kdy na ašské nádraží dorazí parní lokomotiva. Program Dne železnic je opět připravován s naší základní uměleckou školou.

Za město Aš se jednání v Selbu zúčastnil místostarosta Pavel Klepáček. Další schůzka k železnici se uskuteční v polovině července v Aši.

Zdroj: Právo